Veiligheid

Veiligheid

Inhoud: Veiligheid gebouw | Asbest | Eigenaar verantwoordelijk | Veiligheid op de werkplek, Risico Inventarisatie en Evaluatie | Incidenten en geweld | Ook dit is 'veilige kerk' |  Relevante documenten

Veiligheid gebouw

Tot 2008 was een eigenaar van een kerkgebouw verplicht een gebruiksvergunning aan te vragen. Inmiddels is deze verplichting vervallen.

Er bestaat momenteel een meldingsplicht, vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Deze verplichting geldt wanneer in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk verblijven.

In het nummer van Kerkbeheer van april 2018 zijn over diverse aspecten rond veiligheid in de kerk artikelen verschenen.  Bladert u maar eens in de digitale versie van dit nummer. U vindt de digitale nummers van Kerkbeheer hier.  Een overzichtartikel over veiligheid in de kerk vindt u hier.

Asbest

In december 2017 verscheen er een interessant artikel over asbest. Zie hier. Bij het verschijnen van dit artikel was er sprake van een Asbestdakenverbod per 2024. Inmiddels is bekend dat er voorlopig geen verbod op asbestdaken komt. De Eerste Kamer heeft op 4 juni 2019 het wetsvoorstel van het kabinet verworpen.

Eigenaar verantwoordelijk

De eigenaar van een kerkgebouw is verantwoordelijk voor de veiligheid van het gebouw en zal alles in het werk moeten stellen om ook de brandveiligheid van het gebouw te waarborgen.

De VKB heeft een checklist beschikbaar de brandveiligheid in het kerkgebouw geïnventariseerd kan worden. Door het gebruik van de checklist kunnen knelpunten in kaart worden gebracht en waar nodig verbeteringen en aanpassingen plaatsvinden.

Veiligheid op de werkplek, Risico Inventarisatie en Evaluatie

Ook de kerkelijke omgeving hoort een veilige werkplek voor kerkelijk medewerkers en vrijwilligers te zijn. Zie over dit onderwerp meer: hier.  
In verband met de inzet van vrijwilligers ligt het soms qua aansprakelijkheid en verzekering complex, als deze worden ingezet voor niet kerk-eigen werkzaamheden (zoals verbouwingen). Een belangwekkend artikel over aansprakelijkheid en verzekering stond in Kerkbeheer van april 2018. U leest het hier.

Incidenten en geweld

Naar aanleiding van diverse incidenten heeft het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) in december 2016 een factsheet uitgebracht dat ingaat op veiligheidsmaatregelen in verband met mogelijke geweldsincidenten. De Protestantse Kerk wijdde er op haar site een nieuwsbericht aan. Lees ook het nieuwsbericht op de VKB site. Met name in de winkelbranche zijn er modules ontwikkeld om op een makkelijke manier medewerkers en leidinggevenden te trainen op dit thema. Zie de website van het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel): www.supermarkt.nl. Beide modules zijn ook bij Bol.com te verkrijgen: medewerkers & leidinggevenden.

Ook dit is 'veilige kerk'

Ook de omgang met elkaar in de kerk en met name met kwetsbare mensen in ons midden of op ons pad hoort bij het thema 'veilige kerk'. Zie hierover meer bij het thema 'vrijwilligers', klik hier

Relevante documenten zijn:

Infoblad Omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik Bouwbesluit 2012

Brandveiligheid en ontruiming kerkgebouwen

Model Ontruimingsplan

Brochure Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen

Factsheet CIO inzake veiligheid en mogelijke geweldsincidenten

Ook dit is 'veilige kerk'

 

Update 28 augustus 2019