Herbestemmen

Herbestemmen

Inhoud: Herbestemmen | SBKG'en | Externe begeleiding | Publicaties

Herbestemmen

De moeilijkheid bij het herbestemmen van een (kerkelijk) gebouw is dat elk gebouw en elke kerkelijke gemeente haar eigen bijzonderheden heeft. Een eenduidige aanpak bij herbestemmen is er niet.

Vanuit de VKB kunnen we een plaatselijke gemeente in contact brengen met adviseurs die kunnen meedenken in het proces van herbestemming of afstoting van een kerkgebouw.

Lees de brochure welke de VKB uitbracht in 2019: 'Bouwstenen voor een protestantse visie op het kerkgebouw'.  Ook interessant is de verdiepende bijdrage van dorpskerkenambassadeur Jolanda Tuma op de website van de Protestantse Kerk. Kijk hier.

Er bestaan vier Stichtingen Behoud Kerkelijke Gebouwen (SBKG’en) die van dienst kunnen zijn bij vragen rond behoud en beheer en herbestemming van kerkgebouwen. Zij bestrijken ieder een deel van het land. Zie voor meer informatie over de vier onderscheiden SBKG'en.

Externe begeleiding

Bij een moeilijk besluitvormingsproces kan externe begeleiding soms een goede rol vervullen. Een mogelijkheid voor het inhuren van een begeleider/mediator van buiten de eigen gelederen biedt de Silas Groep (KKA-KKG en Kerkelijk Waardebeheer). Van de Silasgroep is het het onderdeel Kerkelijk Waardebeheer dat gespecialiseerd is in het begeleiden van processen rond mogelijke herbestemming van een kerkgebouw. Zie hier.

(KKA-KKG = Kantoor voor Kerkelijke Administraties, Kantoor voor Kerkelijke Goederen, zie www.silasgroep.nl)

Publicaties

Om kerkrentmeesters en anderen die bij een herbestemming betrokken zijn van dienst te kunnen zijn, willen we op de volgende publicaties wijzen.

Bij het Boekencentrum verscheen het boek ‘Meer dan hout en steen’, dat inmiddels als standaardwerk bij herbestemming genoemd kan worden. Behalve aandacht voor het proces, gaan de diverse auteurs in het boek in op de emoties bij kerksluiting en herbestemming. Door de vele invalshoeken blijft het boek zijn waarde behouden (te koop via de boekhandel).

Bij Toekomst Religieus Erfgoed verscheen de brochure ‘Parade van plattelandskerken’. Deze brochure laat zien hoe kerkbesturen en eigenaren van monumentale kerken een nieuwe bestemming vonden voor hun kerk. Voor degenen die denken dat hun monumentale kerk niet of nauwelijks kan worden herbestemd, is deze ‘Parade van plattelandskerken’ een opsteker.

Bij dezelfde organisatie is de uitgebreide brochure ‘Help, onze kerk loopt leeg’ van de Amsterdamse kerkrentmeester Duco Stadig verkrijgbaar. Veel aandacht in deze omvangrijke handleiding is afkomstig uit praktijksituaties en de processtappen zijn duidelijk beschreven. Beide bovenstaande publicaties zijn te vinden via de website van Toekomst Religieus Erfgoed. 

Interessant is ook de publicatie van de Rijksdienst: ‘Toekomst voor kerken. Handreiking voor het herbestemmen van vrijkomende kerkgebouwen’. 

Tenslotte een publicatie van de Protestantse Kerk: ‘Beheer van kerkgebouwen in tijden van krimp, een staalkaart van mogelijkheden’. In deze staalkaart staan veel nuttige adressen van organisaties en deskundigen die behulpzaam kunnen zijn bij het onderzoeken van mogelijkheden bij overtollige kerkruimte. De brochure kan besteld worden in de webwinkel van de Protestantse Kerk. Hier vindt u een directe link (svz 9 jan 2017). 

 

Update 28 augustus 2019