Duurzaamheid

Duurzaamheid

Inhoud: Duurzaamheid | Goed voorbeeld doet goed volgen | Zonnepanelen

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid en kerken zijn diverse initiatieven ontwikkeld. Zo bestaat de website www.groenekerken.nl  waarop plaatselijke kerken hun initiatieven op het gebied van duurzaamheid kenbaar kunnen maken. Tevens is er een toolkit te vinden waarmee kerken op allerlei facetten, zowel binnen als buiten het kerkgebouw, kunnen inzoomen en waar ze handige tips en doorverwijzingen kunnen ontvangen.

Al geruime tijd hebben de gezamenlijke kerken (via het CIO-K) een collectief inkoopcontract waaraan alle kerkgemeenschappen in Nederland kunnen deelnemen (zie: www.energievoorkerken.nl).

Daarnaast is het als kerk verstandig om eens te bekijken op welke wijze binnen de kerkelijke gebouwen het energieverbruik kan worden teruggebracht. Over de specifieke vragen die samenhangen met het verduurzamen van de pastorie kunt u bijgaand artikel lezen.

In het julinummer 2018 van 'Kerkbeheer' is extra aandacht besteed aan duurzaamheid. U kunt het nummer digitaal raadplegen. Zie hier. Een aantal interessante artikelen zijn: 'Duurzaam kerkrentmeesterschap', 'Energiebesparing' en 'Isolatie van monumentale kerkgebouwen'

In de webwinkel van de Protestantse Kerk is een boek over duurzaam beleggen te koop: Investeren als een goed kerkrentmeester.

De VKB heeft een aantal adviesbureaus als partner geselecteerd die met hun kennis en ervaring de plaatselijke gemeente kunnen adviseren zijn bij het nemen van diverse maatregelen om het binnenklimaat in het kerkgebouw zo goed mogelijk in te regelen en te beheersen. Met name bij monumentale kerkinterieurs en pijporgels is een goed geregeld binnenklimaat van groot belang.

Goed voorbeeld doet goed volgen

De Mercer-Marsh Award 2016 leverde een tweede plaats op voor de Bethlehemkerk in Hilversum, die samen met de buurt aan energiebesparing deed. Bekijk het filmpje.

Zonnepanelen

Gebouwen in bezit van de kerk kunnen geschikt zijn voor het aanbrengen van zonnepanelen. Niet elke kerk is daar geschikt voor, met name oudere en monumentale kerken vallen af of vragen een eigen benadering. Regelmatig wordt ons bureau de vraag gesteld hoe het zit met zonnepanelen en BTW. In oktober 2017 verscheen daarover een interessant artikel in ons blad Kerkbeheer. Zie hier.

 

Update 28 augustus 2019