Alfabet

Alfabet

Alfabetische lijst

Hieronder vindt u een alfabetische lijst van onderwerpen. Als u op het betreffende onderwerp klikt, gaat u naar de pagina waarop over het betreffende onderwerp informatie is te vinden.

A
Administrateur, instructie
Archief
Akoestiek
Alcoholbeleid in de
kerk
Ambulante predikant
ANBI-regels
Arbo-regels 
Asbest
Auteursrechten
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
B
Beeld & geluid
Begraafplaatsen
Begroting en jaarrekening
Belasting en kerk
Beleggen
Beleidsontwikkeling
Beroepingswerk
Bezettingsbijdrage
BHV
Boekhouding en ICT
BTW
C
CCBB (Classikaal College voor Behandeling van Beheerszaken) (voorheen RCBB)6
Cloud
College van kerkrentmeesters
Communicatie
Contantloos betalen
Coronacrisis en kerk
Cursus Kerkrentmeesters (huiswerkopdracht)
Cijfers en feiten Protestantse Kerk (statistische jaarbrieven)
D
Datalekken
Digitale gegevens
Doop_belijdenis_en_huwelijksregisters
Duurzaamheid
Duurzame pastorie
E
Erepenningen
Erfgoedwet
Erfstelling en legaten
F
Feiten en cijfers Protestantse Kerk
Fiscale vragen
Fondsenwerving
FRIS (Financieel Registratie en Informatie Systeem) (van de Protestantse Kerk)
G
Gebouwen
Gedragscode vrijwilligers (model)
Geldwerving
Geluid
GCBB (Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken)
Generale regelingen
Groene kerk
Grote gevers beleid
H
Herbestemmen kerkgebouwen
Horeca
I
IB-47 verplichting
Insignes
Internetveiligheid
K
Kamer van Koophandel
Kerkbalans     (direct naar www.kerkbalans.nl )
Kerkblad maken
Kerkelijk werkers
Kerkmusici
Kerkorde
Kerkrecht
Kerkrentmeesters
Kerktorens
Kerk-TV
Kosters en beheerders
L
Ledenadministratie 
Legal Entity Identifier (LEI-verklaring)
Legaten
LRP 
M
Monumenten
N
Nalaten
O
Onderscheidingen
Ordinantie 11
Orgelbank
Orgelzaken
OZB en de kerk
P
Pacht
Pastorie
Pastorie onderhoud
Penningmeester, instructie
Periodieke schenkingen
Personeel
Predikanten
Privacy
Q
Quotum landelijke kerk
R
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
Rouw- en trouwdiensten
S
Samenwerking gemeenten
SBKG'en
SILA    
Stichting oprichten
Steunverlening, Commissie Steunverlening
Solidariteitskas
Solvabiliteitsverklaring
Subsidies
T
Tijdelijke verhuur
Trouwdiensten
V
Veiligheid
Veilige kerk (omgang met elkaar)
Vennootschapsbelasting
Verhuur kerkelijke ruimten
Vermogen 
Verzekeringen
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
Vrijwilligers
Vrijwilligersovereenkomst
Vrijwilligersvergoeding
Vrijwilligers en aansprakelijkheid
W
Website maken
Woningen
Woonruimte predikant 
Z
Zonnepanelen (en BTW)

Update 11 mei 2020