VKB Academy

Opbouw VKB Academy in 2018

De VKB Academy zal informatie en training gaan bevatten voor kerkrentmeesters, leden van de VKB en voor andere belanghebbenden in kerkbeheer. De onderwerpen worden behandeld in e-documenten, e-learning en mediabestanden. De VKB Academy wordt in de loop van 2018 opgebouwd.

Cursus voor kerkrentmeesters 2018

De VKB en de landelijke Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk (nl. het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie) organiseren cursussen voor kerkrentmeesters in het gehele land.

De cursus kerkrentmeester en de cursus meerjarenbegroting wordt in elke regio periodiek aangeboden. Leden van colleges van kerkrentmeesters, die met hun mailadres bekend zijn bij de VKB, ontvangen voor deze cursussen uitnodigingen.

Alle cursussen van de Protestantse Kerk zijn te vinden op de website van de Protestantse Kerk. Klik voor informatie hier.

Voor de cursus kerkrentmeester zijn hieronder een aantal documenten geplaatst, die deelnemers aan de cursus nodig hebben.

1. een power point presentatie
2. handout 1e avond
3. handout 2e avond
4. extra informatie

Deelnemers kunnen met inhoudelijke vragen terecht bij hun cursusleider of bij het bureau van de VKB via: info@kerkrentmeester.nl

Onderwerpen

  • E-learning: Instructie voor beheer van VKB intranet gedeelte voor provinciale afdelingen.
    - Bedoeld voor beheerders van deze pagina´s
    - Geen kosten.
  • ... 

Hoe aanvragen

Wanneer de VKB Academy gaat worden gevuld, heeft u in alle gevallen heeft een speciale inlogcode voor de VKB Academy nodig om de onderwerpen te kunnen lezen of downloaden. Voor betaalde downloads kan er vervolgens worden ingelogd op de webwinkel (met de inloggegevens voor de webwinkel). Wanneer u nog geen inlog voor de webwinkel heeft kunt u die aanvragen. Ook voor de e-learning via de VKB Academy kunt u te zijner tijd via het VKB bureau een inlog aanvragen. Zie bij 'Contact'.

Inloggen VKB-Academy