Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB)

Nieuws

Info over Privacyregels (AVG)

Info over Privacyregels (AVG)

Dezer dagen komt het februarinummer van ons blad 'Kerkbeheer' uit. Daarin zijn twee uitgebreide artikelen naar aanleiding van de vernieuwde privacyregels te vinden.

Aanleiding is invoering van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018. Hoe bereid je je als plaatselijke gemeente daarop voor?

Ook op onze website is inmiddels de benodigde informatie. Kijk op deze pagina (even doorscrollen op de betreffende pagina tot het relevante onderwerp (AVG etc)).

Lees meer  
Aanvragen instandhoudingssubsidie 2018

Aanvragen instandhoudingssubsidie 2018

Eigenaren van rijksmonumenten (die niet primair bestemd zijn voor bewoning) kunnen tot en met 31 maart 2018 instandhoudingssubsidie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aanvragen. De Subsidieregeling instandhouding monumenten is bedoeld voor het planmatig in goede staat houden van een monument. Dat betekent voornamelijk onderhoud, zoals schilder- en herstelwerk. Lees meer  
Kosten mobiliteit predikanten

Kosten mobiliteit predikanten

Op 25 januari jl. kwam de Beleidscommissie Mensen (BCM) van het bestuur van de VKB bijeen. Daar werd ook gesproken over de invoering van de maatregelen om te komen tot een betere doorstroming van predikanten. Met name de kosten die dat met zich mee zal brengen, leveren vragen op. Regelmatig bereikt ons de vraag: wat vindt de VKB daar van? Het leek de BCM goed daarover één en ander te melden. Lees meer  

Agenda

Jaarvergadering provinciale afdeling Drenthe

12 maart | Beilen
De Provinciale afdeling van de VKB in Drenthe organiseert haar jaarlijkse jaarvergadering op maandag 12 maart ...

ALV VKB afdeling Utrecht

19 maart 2018 | Soesterberg
Op maandagavond 19 maart 2018 hoopt de VKB afdeling Utrecht haar Algemene Ledenvergadering te houden in de ...

Kerkenbeurs Noord 2018

23 & 24 maart | Drachten
Kerkenbeurs voor kerkelijk beheerders en bestuurders. Voor deze (grotendeels) vrijwilligers, is het een goede ...

Kerkenbeurs Zuid 2018

6 & 7 april | Breda
Kerkenbeurs voor kerkelijk beheerders en bestuurders. Locatie: Grote Kerk in Breda

Algemene ledenvergadering van de VKB

14 april 2018 | Putten
Voor zaterdag 14 april 2018 staat de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VKB geprogrammeerd. 

Open Monumentendag

8 & 9 september | Landelijk
In het weekend van 8 en 9 september 2018 (thema: In Europa) zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in ...

VKB contactgegevens

Bezoekadres

Nic. Maessingel 271 D, 3311 KS Dordrecht
(in GPS-navigatiesystemen invoeren als "Singel 271")

Postadres

Postbus 176, 3300 AD Dordrecht
Telefoon: 078-639 36 66, Fax: 078-631 59 49
e-mail: info@kerkrentmeester.nl