Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB)

Nieuws

'Kerkbeheer' over symposium verschijnt

'Kerkbeheer' over symposium verschijnt

Half januari valt het nieuwe nummer van 'Kerkbeheer' op de mat. Daarin de nodige aandacht  voor het symposium van 23 november 2018 in de Domkerk ter gelegenheid van het afscheid van mr. Peter A. de Lange als voorzitter van de VKB.

De intergrale presentaties van dr. Wim Dekker, dr.ir. Pepijn van Houwelingen en de reactie van mr. Peter de Lange, vindt u hieronder:

- Van Houwelingen
- Dekker
- De Lange

Lees meer  
Verandering woonbijdrage predikant pastorie

Verandering woonbijdrage predikant pastorie

In december viel er bij de predikanten en bij de colleges van kerkrentmeesters een circulaire op de mat. Immers de arbeidsvoorwaarden voor predikanten worden in onze kerk centraal geregeld. Rond de woonbijdrage van predikanten die een pastorie van de kerk bewonen, moest er iets gebeuren. Vooral de predikanten die zagen dat de woonbijdrage omhoog gaat, en een enkel kerkbestuur dat zag dat de woonbijdrage omlaag gaat, schrokken en trekken aan de bel. Hoe zit dat, en wat vindt de VKB? 

Lees meer  
Tien voorlichtingsbijeenkomsten Kerkenvisies

Tien voorlichtingsbijeenkomsten Kerkenvisies

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt de komende drie jaar circa 3 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het opstellen van integrale kerkenvisies. De middelen worden vanaf 1 januari 2019 beschikbaar gesteld aan gemeenten die voornemens zijn om zo’n integrale kerkenvisie op te stellen. Met een integrale kerkenvisie wordt bedoeld dat gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken burgers gezamenlijk een strategische visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand binnen een gemeente. Maar wat houdt zo’n kerkenvisie nu precies in? En wat kunnen we leren van eerdere ervaringen? Om hier meer informatie over te geven worden er door de provinciale steunpunten cultureel erfgoed en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 10 bijeenkomsten georganiseerd. Lees meer  

Agenda

Extra informatieavond afdeling Noord-Brabant & Limburg

9 januari | Giessen
Op woensdag 9 januari 2019 houdt de afdeling NOORD-BRABANT & LIMBURG een EXTRA informatieavond. De ...

Cursus kerkrentmeester te Nijkerk

17 en 31 januari 2019 | Nijkerk
Op 17 en 31 januari 2019 zal er een cursus kerkrentmeester worden georganiseerd in Nijkerk.  Startende ...

Start Actie Kerkbalans 2019

19 januari | Landelijk
De actieperiode van de Actie Kerkbalans 2019 is van 19 januari t/m 2 februari. Kijk op www.kerkbalans.nl voor ...

Cursus kerkrentmeester in Groningen

22 januari en 5 februari | Groningen
De cursus wordt georganiseerd door de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN, afdeling ...

Studiedag van papier tot pixel: de transitie van kerkelijk archiefbeheer

9 februari | Amsterdam
Studiedag voor kerkenraadsleden en vrijwilligers die zich bezig houden met het archief van hun gemeente, ...

Regiobijeenkomst VKB Delta

11 februari | 's Gravenpolder
maandag 11 februari te 's-Gravenpolder om 19.30 uur in Dorpshuis "Ons Dorpsleven"; Poelvoordestraat 3, ...
Bekijk de volledige agenda

VKB contactgegevens

Bezoekadres

Vrieseweg 82, 3311 NX Dordrecht

Postadres

Postbus 176, 3300 AD Dordrecht
Telefoon: 078-639 36 66, Fax: 078-631 59 49
e-mail: info@kerkrentmeester.nl