Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB)

Nieuws

Houdt uw ANBI-gegevens op orde

Houdt uw ANBI-gegevens op orde

Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen dienen, sinds 1 januari 2016, te voldoen aan de zogenaamde transparantie-verplichtingen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). In 2017 is de Belastingdienst gestart met de controle op deze gegevens. Niet alleen bleken sommige websiteadressen (URLS) afwezig te zijn, verouderd of niet meer te werken, ook werden verouderde financiële gegevens aangetroffen of onjuiste RSIN- vermeldingen. Dit kan leiden tot intrekking van de ANBI-beschikking voor uw gemeente of diaconie. En dat leidt tot verlies van de giftenaftrekmogelijkheid voor uw gemeenteleden. Dringend advies: laat het niet zo ver komen dat u een brief krijgt waarin onvolkomenheden worden geconstateerd en de intrekking van uw ANBI-status wordt aangekondigd. Lees meer  
Nieuws op het LEI-front

Nieuws op het LEI-front

Er zijn heel wat plaatselijke kerken benaderd door hun bank met de vraag of zij een LEI-verklaring willen regelen. Het gaat om plaatselijke gemeenten die in verband met hun vermogensbeheer op de één of andere manier gebruik maken van beleggingsproducten. Lees meer  
Herijking van provinciale monumenten in Noord-Holland

Herijking van provinciale monumenten in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland is bezig met het herijken van het provinciale monumentenbestand. Noord-Holland kent, evenals de provincie Drenthe, provinciale monumenten. Noord-Holland wil monumenten overdragen aan burgerlijke gemeenten omdat de focus op objecten opschuift naar gebiedsgericht beleid op ruimtelijke kwaliteit. Lees meer  

Agenda

Symposium Open Kerken en Kloosters. 'Open die kerkdeur! Begin met een kiertje'

24 november 2017 | Utrecht
Tijdens het symposium vertellen de deelnemers van Open Kerken en Kloosters over hun lessen en ervaringen: ...

Alle kerken - protestants en katholiek - van Brabant open op 26 november

26 november | Provincie Brabant
Door middel van deze nooit eerder vertoonde open kerkendag wil de organisatie (Stichting De Brabantse ...

Regiobijeenkomst VBMK - Openstelling en samenwerking

7 december 2017 | 's-Hertogenbosch
Op donderdagmiddag 7 december a.s. organiseert de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in ...

VKB contactgegevens

Bezoekadres

Nic. Maessingel 271 D, 3311 KS Dordrecht
(in GPS-navigatiesystemen invoeren als "Singel 271")

Postadres

Postbus 176, 3300 AD Dordrecht
Telefoon: 078-639 36 66, Fax: 078-631 59 49
e-mail: info@kerkrentmeester.nl