Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB)

Nieuws

VKB blij met nieuw compromis woonbijdrage

VKB blij met nieuw compromis woonbijdrage

Op 20 februari 2019 kwam het Georganiseerd Overleg Predikanten (GOP) bijeen. Dat is het orgaan binnen de Protestantse Kerk dat de arbeidsvoorwaarden voor predikanten bespreekt. In het najaar van 2018 is er onder een zekere tijdsdruk een regeling voor de woonbijdrage van predikanten bedacht en vastgesteld, die echter een aantal minder gewenste effecten bleek te hebben.

Inmiddels is er gewerkt aan ‘reparatieregelgeving’. De uitkomst lijkt nu doordachter en evenwichtiger te zijn. Omdat het gaat om een officiële aanpassing van de arbeidsvoorwaarden zal het de Kleine Synode van 22 maart zijn die aangepaste regeling heeft vast te stellen en volgt de officiële circulaire vanuit het landelijk hoofdkantoor van de kerk eind maart.

 

Afbeelding: pastorie Evangelisch-Lutherse Kerk Dordrecht, Vriesestraat 20 (foto: rijksmonumenten.nl)

Lees meer  
ANBI-ALERT  | ‘Het is menens’

ANBI-ALERT | ‘Het is menens’

De belastingdienst heeft zich bij de landelijke kerk gemeld met de mededeling dat zij in het vizier heeft dat een aanzienlijk aantal van de rechtspersonen binnen de Protestantse Kerk (gemeenten en diaconieën) hun ANBI-verplichtingen niet op orde heeft. Ze gaan in die gevallen vanaf 1 mei de ANBI-status intrekken. Binnen de Rooms-Katholieke Kerk zijn inmiddels de eerste 35 parochies aangeschreven. Het gaat misschien om kleine dingen, naar ons oordeel, maar dat doet niet terzake. De regels tot transparantie moeten gewoon worden uitgevoerd: voor 1 juli publicatie via internet van de jaarcijfers van het jaar ervoor, een actueel beleidsplan, doorgeven van de URL via LRP plus enkele contactgegevens, zodat die in het ANBI-register van de belastingdienst komen te staan etc. Als u er niet uitkomt: lees de informatie op de websites van de VKB en de Protestantse Kerk, of bel naar het kantoor van de VKB. Lees meer  
Handleiding energie besparen voor kerken

Handleiding energie besparen voor kerken

De Provincie Noord-Holland heeft een nuttige handleiding over energiebesparing in kerken gepubliceerd. De handleiding kan ook in andere provincies worden gebruikt als stappenplan op weg naar een vermindering van energieverbruik tot en met verbetering van het comfort in de kerk. Dat laatste is vooral nodig om het klimaat in de kerk aantrekkelijk te maken of te behouden in situaties waarbij het kerkgebouw wordt ingezet voor meervoudig gebruik. In dit bericht bespreken we kort de stappen. De volledige brochure (29 pagina’s) kan worden gedownload vanaf de website van de provincie Noord-Holland. Lees meer  

Agenda

Regiobijeenkomst VKB Delta

28 februari | Hellevoetsluis
Donderdag 28 februari te Hellevoetsluis om 19.30 uur in gebouw "De Schakel" achter de kerk in ...

Regiobijeenkomst VKB Delta

7 maart | Numansdorp
Donderdag 7 maart te Numansdorp om 19.30 uur in Kerkelijk Centrum "De Voorhof"; Torenstraat 16, 3281 XP ...

Regiobijeenkomst VKB Delta

19 maart | Haamstede
Dinsdag 19 maart te Haamstede om 19.30 uur in het verenigingsgebouw van de Hervormde gemeente, ...

Bijeenkomst Kerkenvisies Zuid-Holland

21 maart | Rotterdam
De minister van OCW stelt de komende drie jaar circa € 3 miljoen per jaar beschikbaar voor het opstellen ...

NMo NU bijeenkomst Energietransitie en werelderfgoed

6 juni
Donderdag 6 juni 2019 Energietransitie en werelderfgoed: wat betekent de energietransitie voor de ...

NMo Nu bijeenkomst Meerjaren-onderhoudsprogramma’s en monumenten

5 september
Donderdag 5 september 2019 Meerjaren-onderhoudsprogramma’s en monumenten: inzicht in modellen en ...
Bekijk de volledige agenda

VKB contactgegevens

Bezoekadres

Vrieseweg 82, 3311 NX Dordrecht

Postadres

Postbus 176, 3300 AD Dordrecht
Telefoon: 078-639 36 66, Fax: 078-631 59 49
e-mail: info@kerkrentmeester.nl