Wisseling van de wacht bij de VKB

Zaterdag 26 mei 2018 kwam het hoofdbestuur van de VKB bijeen in Putten. Tijdens de eerste HB-vergadering na de Algemene Ledenvergadering wordt een dagelijks bestuur benoemd. Heel wat jaren betekent dat continuering van het zittende dagelijkse bestuur. Dit jaar is dat niet het geval. Voorzitter mr. Peter A. de Lange had al eerder aangegeven dat hij ‘in de loop van 2018’ zou terugtreden als voorzitter. Het moment was nu aangebroken.

Een belangrijk gezichtspunt voor De Lange was dat de VKB voor de aankomende paar jaar weer een behoorlijke opgave aangaat. Zaterdag 26 mei werd namelijk ook het nieuwe beleidsplan 2018-2022 ‘Samen Pro-Actief’ aangenomen door het hoofdbestuur. Het is goed dat op zo’n moment een nieuw samengesteld dagelijks bestuur de kar gaat trekken.

Buddenberg nieuw DB-lid, De Raadt nieuwe voorzitter
Het hoofdbestuur stemde in met de herbenoeming van de heren Van den Boogaart,  Van der Burg, Koffeman, De Raadt, Van der Wal en De Wit als leden van het dagelijks bestuur. Daarnaast benoemde het hoofdbestuur dhr. drs. Rik Buddenberg tot lid van het dagelijks bestuur. Tenslotte stemde het hoofdbestuur in met de keuze van dhr. drs. Cor de Raadt als nieuwe voorzitter. De Raadt had al eerder – vanwege de continuïteit – op verzoek van het hoofdbestuur - toegezegd nog een periode aan te willen blijven. Ook is hij bereid nu het voorzitterschap op zich te nemen. Zowel de benoeming van Buddenberg als de keuze van De Raadt als voorzitter werden met applaus begroet.

Afscheidsmoment
In het najaar wordt ter gelegenheid van het afscheid van mr. Peter A. de Lange  een symposium georganiseerd.