Aanvraagformulier VKB onderscheiding

Onze vereniging stelt onderscheidingen beschikbaar als blijk van waardering voor personen die gedurende een (minimaal) voorgeschreven periode werkzaam zijn geweest in de beheerssector van een tot de Protestantse kerkbehorende gemeente of kerk. De aanvraag van onderscheidingen behoort te geschieden door het college van kerkrentmeesters.

Onderscheidingen

 • Graag de volledige naam/titel van het college van kerkrentmeesters, bijvoorbeeld 'Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente Kerkdorp".

  Graag aangeven wat van toepassing is

Gegevens ontvanger

  Graag de volledige (voor)namen invullen.

 • Dag-Maand-Jaar, bijvoorbeeld 27-mei-2015

 • Kerkrentmeester, notabel, collectant, administrateur, koster, organist e.d.
  Indien betrokkene haar/zijn functie in meer dan één gemeente heeft uitgeoefend, hier de naam/namen van deze gemeente(n) vermelden alsmede datum en jaar van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden.

  Datum en jaar van eventueel plaats gehad hebbende beëindiging van de werkzaamheden.

Datum uitreiking

 • Er dient rekening te worden gehouden met een levertijd van minimaal 4 weken.

Verzendadres

 • Straatnaam, het nummer en de plaats.

  Indien het adres van de contactpersoon afwijkt van het bezorgadres, kunt u dat hier aangeven.

 • Straatnaam en het nummer

Toestemming

* Vereiste velden