Aanvraagformulier PKN onderscheiding

Sinds een aantal jaar heeft de vereniging het PKN insigne beschikbaar. We zagen dat er naast onze onderscheiding voor beheerfuncties ook behoeften was naar een onderscheiding voor een niet beheer-functie. Het insigne is voorzien van het logo van de Protestantse Kerk. Toekenning van de onderscheiding geschiedt onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkrenraad; voorzitter en scriba van de kerkenraad ondertekenen de bij het insigne behorende, gekalligrafeerde oorkonde.

Onderscheidingen

 • Graag de volledige naam/titel uw gemeente opgeven, bijvoorbeeld 'de Hervormde gemeente Kerkdorp".

  Graag aangeven wat van toepassing is

Gegevens ontvanger

  Graag de volledige (voor)namen invullen.

 • Dag-Maand-Jaar, bijvoorbeeld 27-mei-2015

 • Bijvoorbeeld predikant, kerkelijk werker, ouderling of jeugdwerker. Indien betrokkene haar/zijn functie in meer dan één gemeente heeft uitgeoefend, hier de naam/namen van deze gemeente(n) vermelden alsmede datum en jaar van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden.

  Datum en jaar van eventueel plaats gehad hebbende beëindiging van de werkzaamheden.

Datum uitreiking

 • Er dient rekening te worden gehouden met een levertijd van minimaal 4 weken.

Verzendadres

 • Straatnaam, het nummer en de plaats.

  Indien het adres van de contactpersoon afwijkt van het bezorgadres, kunt u dat hier aangeven.

 • Straatnaam en het nummer

Toestemming

* Vereiste velden