Voorstel Asbestverwijdering per 2024 verworpen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten verworpen. De fracties van ChristenUnie, fractie-Duthler, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66 stemden voor, de fracties van SGP, VVD, PvdA, CDA en PVV stemden tegen. Het voorgestelde verbod had betrekking op daken waarbij de asbest in contact is met de buitenlucht, zoals het geval is bij golfplaten daken en dakleien. Per 2024 zouden alle asbestdaken verwijderd moeten zijn.

Vrijkomende asbestvezels kunnen kanker en andere ziekten veroorzaken. In veel kerken die in de vorige eeuw zijn gebouwd is ook asbest verwerkt. Minister Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat verwacht eind dit jaar met een plan te komen hoe asbestdaken wel gesaneerd kunnen worden.