VKB startte met nieuw initiatief: partner-netwerk

Eind 2016 besloot het hoofdbestuur van de VKB om een netwerk te starten waarin deskundige organisaties en personen een belangrijke rol spelen. Steeds vaker doen kerkrentmeesters een beroep op hulp ‘van buitenaf’. Niet alleen ingewikkelde materie, maar ook tijdgebrek speelt veel kerkrentmeesters parten. Deskundige organisaties en personen die deel uitmaken van het netwerk zijn vanaf nu te vinden op de site van de VKB. De VKB hoopt met het netwerk van partners en adviseurs kerkrentmeesters effectief te ondersteunen in hun werkzaamheden.

Profiel geeft richting
Wat verwacht de VKB van partners en adviseurs? In een profiel (dat ook op de site is te vinden) staan zaken als deskundigheid, integriteit, transparantie en betrouwbaarheid beschreven. Hieraan committeren de partners en adviseurs zich, als zij zich verbinden aan de VKB als partner of adviseur.

Partners, externe adviseurs en interne adviseurs
Er zijn drie onderscheiden groepen in het netwerk: partners, externe adviseurs en interne adviseurs. Partners zijn bedrijven of organisaties die producten en/of diensten aanbieden op het terrein van kerkbeheer. Een externe adviseur is een deskundige op het gebied van kerkbeheer die bereid en in staat is om vanuit een eigen specialisme de leden van de VKB professioneel en betaald van dienst te zijn. De derde en laatste groep betreft de interne adviseurs. Dit zijn deskundige vrijwilligers van de VKB of uit de achterban die kerkrentmeesters van dienst kunnen zijn. Van deze adviseurs is geen lijst beschikbaar op de site; zij kunnen via het bureau van de VKB in Dordrecht worden ingeschakeld.

Deskundigen ten dienste van kerkrentmeesters
De overeenkomst tussen de VKB en de partner of deskundige heeft voordelen voor kerkrentmeesters, de partner of deskundige en de VKB. Partners en deskundigen in dit netwerk worden met voorrang aanbevolen aan kerkrentmeesters en krijgen ruimte om zich te profileren. Kerkrentmeesters kunnen gebruikmaken van de diensten en/of producten van de partners en adviseurs. Deze diensten bestrijken uiteenlopende domeinen, zoals het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen tot het herinrichten van een kerkgebouw. De partners en adviseurs zijn te vinden op de site van de VKB.

Aanbevolen organisaties uit het netwerk
Vanaf de start van het netwerk in 2017 zijn tot op heden gesprekken gevoerd en overeenkomsten afgesloten. Eén van de organisaties waarmee de VKB een overeenkomst heeft afgesloten is Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau BV uit Noordeloos (zie foto). Daarnaast zijn ook DWA, Het Geluidburo, KerkDialoog, Van Kooten Architectuur, Mondial Aad de Wit Verhuizingen, Van Rijn Brandbeveiliging en Schaapsound partner in het VKB-netwerk. Eens per twee jaar wordt de dienstverlening van de aangesloten partners en adviseurs geëvalueerd. Kerkrentmeesters die gebruik maken van diensten van partners of adviseurs uit het VKB-netwerk worden uitgenodigd om hun ervaringen met de VKB te delen. Neem hiervoor contact op met het bureau van de VKB.