VKB blij met nieuw compromis woonbijdrage


Op 20 februari 2019 kwam het Georganiseerd Overleg Predikanten (GOP) bijeen. Dat is het orgaan binnen de Protestantse Kerk dat de arbeidsvoorwaarden voor predikanten bespreekt. In het najaar van 2018 is er onder een zekere tijdsdruk een regeling voor de woonbijdrage van predikanten bedacht en vastgesteld, die echter een aantal minder gewenste effecten bleek te hebben.

Inmiddels is er gewerkt aan ‘reparatieregelgeving’. De uitkomst lijkt nu doordachter en evenwichtiger te zijn. Omdat het gaat om een officiële aanpassing van de arbeidsvoorwaarden zal het de Kleine Synode van 22 maart zijn die aangepaste regeling heeft vast te stellen en volgt de officiële circulaire vanuit het landelijk hoofdkantoor van de kerk eind maart. minumum We kunnen dus nog niet op de details ingaan, maar een paar zaken zijn wel duidelijk.

minimum

Er komt een minimum woonbijdrage van 624,- per maand, dat is het huidige bedrag dat colleges van kerkrentmeesters ontvangen die een pastorie ter beschikking stellen. Dat bedrag zal geïndexeerd worden. Dit betrekent dat er geen gemeenten meer zijn, die minder gaan ontvangen dan wat nu wordt ontvangen. Voor de VKB als ‘belangenbehartiger’ voor de kerkrentmeesters was dit een belangrijk punt. overgangsperiode.

overgangsregeling

Daarnaast wordt de overgangsregeling verlengd tot de duur dat een predikant staat in de huidige gemeente. Dit houdt voor dominee’s met duurdere pastorieën wel iets in voor de pensioenpremie, en ook voor de gemeenten gezamenlijk (‘werkgeverspremie’), maar dat is zeer te overzien.

maximum en percentage

Daarnaast komt er een maximum dat gerelateerd is aan een percentage van het inkomen, zoals ook fiscaal gebruikt. Dit is voor de ongeveer 25 predikanten die nu in een zeer waardevolle pastorie (WOZ > € 750.000) wonen van belang. Voor de middengroep gaat het fiscale percentage van 1,65 % gelden.

Na definitieve besluitvorming in de Kleine Synode zal de dan te ontvangen circulaire ongetwijfeld meer details en ook nog wat aanvullende zaken bevatten. Al met al wordt de invoering over een langere periode gefaseerd, en zijn de schrijnende effecten in het nu bereikte nieuwe compromis wel ondervangen. De woonbijdrage zal echter definitief worden losgemaakt van het inkomen (behalve in het kleine aantal waar het maximum geldt). Daardoor zal op termijn de pensioenopbouw van alle predikanten gelijk blijven.