VKB bestuur benoemt nieuwe voorzitter

Het bestuur van de VKB heeft conform de statuten art. 14 lid 4 op 21 juli jl. dhr. Rik Buddenberg uit Zoetermeer benoemd tot voorzitter van het bestuur van de VKB, ingaande per 21 november 2020.

Wie niet vreemd is in Jeruzalem en de advertentie zag in ‘Kerkbeheer’ en op de website van de VKB, weet dat de VKB een nieuwe voorzitter voor het bestuur zocht. Immers per 2021 is drs. Cor de Raadt aftredend.

Er werd gekozen voor een procedure waarin externe en interne kandidaten werden geworven. Waarom? Omdat het streven van de VKB gericht is op het komen tot bestuurlijke verjonging, en als het kon nu ook al met de werving van een nieuwe voorzitter. De benoemingsadviescommissie werd terzijde gestaan door het wervingsbureau Pandion. In de procedure is contact gelegd met 120 potentiële kandidaten, van wie een aantal daadwerkelijk te kennen gaf beschikbaar te zijn en met wie gesprekken werden gevoerd.

De inschakeling van het bureau voor de werving heeft betekend, dat er op deze manier zicht is gekomen op wat er op dit moment ‘in het vat’ zit, als we op zoek zijn naar een voorzitter van de VKB, met een streven naar verjonging in het achterhoofd. Er waren zeker interessante kandidaten van kwaliteit bij, maar door de procedure en de gesprekken wordt ook helderder wat er precies gevraagd wordt en gevraagd moet worden, ook aan de interne kandidaat, die meedeed.Daardoor vielen er ook de nodige af.

Van meet af aan is open gehouden dat ook oudere en interne kandidaten konden meedoen. Er is alleen een streven benoemd. Er was geen sprake van een absoluut uitgangspunt.

Dhr. Buddenberg heeft de vrijheid genomen zich beschikbaar te stellen, evenals overigens enkele andere ‘oudere’ kandidaten, in het volle besef dat verjonging wel degelijk het streven was en is. Dat hij in deze procedure in feite boven aan de lijst eindigde, ondanks het feit dat dat vanwege zijn leeftijd misschien niet voor de hand lag, zegt iets over zijn kwaliteit en zijn presentatie tijdens de wervingsprocedure ten aanzien van visie, drive, kennis en attitude voor het programma dat de aankomende jaren voor de VKB wordt gevraagd, inclusief verjonging.

Het bestuur en de directie VKB zien uit naar samenwerking met dhr. Buddenberg in zijn toekomstig nieuwe rol als voorzitter van het bestuur en wensen hem daarin veel goeds en Gods zegen toe.