Verenigingsdemocratie VKB op de schop

Volgens sommigen was het een ‘historisch besluit’. Het hoofdbestuur van de VKB kwam 8 december 2018 bijeen in Putten. Tijdens de vergadering werden de statutaire en reglementaire stukken besproken die moeten leiden tot een andere verenigingsstructuur. Ze werden integraal aanvaard. Uiteraard dienen de statuten door de Algemene Ledenvergadering (D.V. 11 mei 2019) definitief te worden vastgesteld. De andere documenten worden vervolgens formeel vastgesteld door een nieuw bestuur en een in te stellen ledenraad.

Wat gaat er veranderen?
Wat gaat er veranderen, als het aan het hoofdbestuur ligt? Het komt er op neer dat er een kleiner bestuur komt (van de omvang van het huidige dagelijks bestuur), en dat de afdelingsvergaderingen in de regio een rol gaan krijgen in het bespreken van het beleid van de VKB met de leden. Verbindingsschakel tussen de negen afdelingen en het bestuur wordt een ledendraad, die samengesteld wordt uit drie leden per afdeling.

Let op het woord ‘verbindingsschakel’. Het is nadrukkelijk de bedoeling, dat er discussies gaan ontstaan op de regionale afdelingsvergaderingen met leden, afdelingsbestuur en de ledendraadsleden van die regionale afdeling, die van belang zijn voor de beleidsontwikkeling in het samenspel tussen ledenraad en bestuur.

De leden staan bovenaan, daaronder het afdelingsbestuur, daaronder de ledenraad met bestuur, en daaronder het bureau met directie. Daarmee komen dus het huidige hoofdbestuur en de landelijke jaarlijkse algemene ledenvergadering te vervallen. Wel zullen er landelijke evenementen blijven.

Versterking van de afdelingen

Het bureau in Dordrecht ondersteunt voortaan niet alleen het bestuur en de individuele leden die bellen of mailen, maar meer en meer de gehele vereniging. In het beleidsplan ‘Samen Pro-actief’ voor de periode 2018-2022 kunt u dat terug zien (zie op de website bij ‘Vereniging’ en vervolgens bij ‘Vereniging & ANBI’). Niet dat het bureau opeens allerlei klusjes van afdelingsbesturen gaat overnemen, maar wel door actief een aanbod te ontwikkelen waardoor in de regio’s een goed en gevarieerd programma kan ontstaan voor regionale ondersteuning van de leden (= de lokale colleges van kerkrentmeesters).

Het is op het VKB bureau Adam van Bergeijk die nu al gedeeltelijk, maat vanaf april 2019 voor zijn gehele werktijd de rol van ‘buitenman voor de vereniging’ krijgt toebedeeld. Er is de afgelopen maanden een nieuwe parttime medewerker geworven, die in de financieel-administratieve hoek taken gaat oppakken. Dat betekent dat anderen op het bureau taken kunnen overnemen, en Adam van Bergeijk zich kan richten op het versterken van de negen afdelingen en hun besturen.