Tien voorlichtingsbijeenkomsten Kerkenvisies

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt de komende drie jaar ca. 3 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het opstellen van integrale kerkenvisies. De middelen worden vanaf 1 januari 2019 beschikbaar gesteld aan gemeenten die voornemens zijn om zo’n integrale kerkenvisie op te stellen. Met een integrale kerkenvisie wordt bedoeld dat gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken burgers gezamenlijk een strategische visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand binnen een gemeente. Maar wat houdt zo’n kerkenvisie nu precies in? En wat kunnen we leren van eerdere ervaringen? Om hier meer informatie over te geven worden er door de provinciale steunpunten cultureel erfgoed en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 10 bijeenkomsten georganiseerd.

Tijdens de bijeenkomsten van een dagdeel is er aandacht voor wat een kerkenvisie is. Praktijken, kennis- en ervaring met kerkenvisies wordt gedeeld en per provincie wordt aandacht gegeven aan specifieke thema’s, programma’s, regelingen of het kennisaanbod op het terrein van religieus erfgoed. Er is ook een interactief gedeelte waarin volop ruimte is om elkaar te ontmoeten, vraag & antwoord uit te wisselen en nieuwe kerkenvisies te initiëren.

Organisatie
De organisatie van de bijeenkomsten is in handen van de provinciale steunpunten cultureel erfgoed en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Partners van de RCE in het Programma Toekomst Religieus Erfgoed zijn hier nauw bij betrokken of participeren in het programma.

Aanmelden
Met vragen over de bijeenkomst of om u aan te melden, kunt u terecht bij de websites van de verschillende steunpunten cultureel erfgoed (zie www.toekomstreligieuserfgoed.nl/nieuws/provinciale-voorlichtingsbijeenkomsten-kerkenvisies). Op de website is (of komt) ook meer informatie over plaats en tijdstip van de betreffende bijeenkomst beschikbaar.

 

Bron: https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/nieuws/provinciale-voorlichtingsbijeenkomsten-kerkenvisies