Peiling naar de bekendheid inzake de kerkenvisies van de overheid

Tijdens de VKB-lezing op 11 mei j.l. in Amersfoort hield Frank Strolenberg van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een inleiding over het overheidsbeleid met betrekking tot kerkgebouwen. Meer daarover is te lezen op de website: https://toekomstreligieuserfgoed.nl/.

Burgerlijke gemeenten wordt de mogelijkheid geboden een kerkenvisie te ontwikkelen voor alle kerkgebouwen op hun grondgebied, en kunnen daarvoor een vergoeding krijgen uit het gemeentefonds. De VKB pleit ervoor dat colleges van kerkrentmeesters pro-actief zelf de burgerlijke gemeenten benaderen met hun ideeën en niet wachten tot de burgerlijke gemeente zijn visie heeft geformuleerd. Daarvoor is een handreiking geschreven die op de VKB site kan worden gevonden.

Voor het maandblad Kerkbeheer willen wij een beknopt onderzoek uitvoeren naar de bekendheid bij kerkrentmeesters met dit overheidsbeleid, en de voortgang in ontwikkeling van de kerkenvisies. Het onderzoek kan worden ingevuld via deze link. Het zou heel fijn zijn als u / uw gemeente hieraan mee zou willen werken.

De uitkomsten van de peiling zullen in één van de volgende edities van Kerkbeheer worden gepubliceerd.