KerkDialoog Church Mediation

Kerkdialoog

 

Korte info: 

KerkDialoog biedt zicht op een vitale gemeente.

Veel kerkelijke gemeenten worden geconfronteerd met krimp. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op de omvang van het pastoraat, het aantal kerkelijke wijken en de in gebruik zijnde kerkgebouwen. Kerkenraden en Colleges van kerkrentmeesters komen voor ingrijpende beslissingen te staan. Deze beslissingen zorgen regelmatig voor onzekerheid en discussie. Dit kan resulteren in verstoorde verhoudingen binnen allerlei niveaus van de kerkelijke gemeenten.

KerkDialoog levert een bijzondere vorm van procesbegeleiding in specifieke situaties van kerkelijke gemeenten. In een transparante dialoog werken wij aan een levendinge en financieel gezonde kerk.

De kerkcoaches van KerkDialoog kunnen ook uw gemeente ondersteunen. Samen met u scheppen zij voorwaarden voor een blijvende vitale gemeente.

KerkDialoog is een initiatief van KKA-KKG (Kantoor voor Kerkelijke Administraties en Kantoor voor Kerkelijke Goederen, zie: www.kkgkka.nl

Maak kennis met de kerkcoaches via bijgaand interview uit het VKB maandblad 'Kerkbeheer'.

Contact: zie de gegevens op de site van KerkDialoog

Website:

Zie: www.kerkdialoog.nl