Noodfonds

Liquiditeitssteun

Voor die gemeenten die door het wegvallen van baten acuut in de liquiditeitsproblemen raken, wil de Protestantse Kerk via de Solidariteitskas een vangnet bieden. Er is een noodfonds opgericht dat snel liquiditeitssteun kan bieden door een lening te verstrekken aan deze gemeenten. Samen met partners, zoals de VKB is dit noodfonds tot stand gekomen.

Simpel en snel proces

De Solidariteitskas wil het de gemeente zo simpel mogelijk maken om een aanvraag in te dienen. Daarom is gekozen voor zo simpel mogelijke criteria en een zo snel mogelijk proces. Na het doen van een aanvraag is het de bedoeling dat de gemeente binnen 2 weken hoort of de aanvraag wordt gehonoreerd en wordt binnen 3 weken de liquiditeitssteun verleend. De aanvraag moet worden ingediend bij de classicale colleges voor de behandeling van beheerszaken (CCBB's). De CCBB’s geven een advies, maar de Solidariteitskas neemt het besluit. Zie voor voorwaarden en aanvraagprocedure: hier