Nieuwsbrief CCBB's over Beheer

Nieuwsbrief CCBB's over Beheer

In de week na Pinksteren is vanuit het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk een belangwekkende nieuwsbrief verstuurd over kerkbeheer. In het kader van Kerk 2025 zijn de nodige wijzigingen in de organisatie van de kerk aangebracht. De kerkordelijke vertaling is gereed. Dus in mei 2018 gaat het allemaal beginnen.

Het heeft ook consequenties voor de colleges van kerkrentmeesters. In de eerste Nieuwsbrief Beheer van de Classicale Colleges voor Behandeling van Beheerszaken wordt het nodige op een rij gezet. Vanuit de VKB raden wij alle colleges en kerkrentmeesters aan zich goed op de hoogte te stellen. Zie voor de informatie die werd toegezonden: hier.