Nieuw regeerakkoord heeft speciale aandacht voor monumentale kerken

In het regeerakkoord dat afgelopen dinsdag gepubliceerd is, staat dat er geïnvesteerd wordt in erfgoed en monumenten. Volgend jaar zal er 150 miljoen geïnvesteerd worden en het jaar erop nog eens 100 miljoen. In de twee jaar daarna wordt dat bedrag telkens gehalveerd. In totaal komt de bijdrage de komende jaren neer op 325 miljoen. Er is in het akkoord speciale aandacht voor monumentale kerken, ook als die leeg komen te staan. Er wordt geïnvesteerd in onderhoud en herbestemming.

Fractievoorzitters Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Alexander Pechtold (D66) gaven vorig jaar zomer aan dat zij zich sterk wilden maken voor het behoud van monumentale kerkgebouwen. Voor de ChristenUnie en D66 hebben monumentale kerkgebouwen niet alleen cultuurhistorische waarde maar zijn ze vaak ook beeldbepalend in dorpen en steden. Zij vormen een deel van de identiteit van een plaats. Beide partijen nemen deel aan het nieuwe kabinet.

De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) presenteerden deze week het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.  Met daarin de volgende tekst:

Monumenten, kunstwerken en archieven willen we beschermen en toegankelijk maken, ook met behulp van digitalisering. Speciale aandacht voor monumentale kerken, ook als die leeg komen te staan, is nodig. Er wordt geïnvesteerd in onderhoud en herbestemming. Particuliere monumentenbezitters blijven financieel gesteund worden. We trekken hier deze kabinetsperiode 325 miljoen euro voor uit.

Bron foto: 'Tweede Kamer der Staten-Generaal'