Nationale Vrijwilligersdag donderdag 7 december 2017: waardeer vrijwilligers!

Aanstaande donderdag 7 december is het Nationale Vrijwilligersdag: de dag om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Natuurlijk waardeert uw gemeente vrijwilligers, maar: hoe vindt dat concreet plaats? Op donderdag 7 december wordt de landelijk bekende Nationale Vrijwilligersdag georganiseerd. Vrijwilligers worden op allerlei manieren in het spreekwoordelijke zonnetje gezet. De kerk kan niet zonder vrijwilligers

Zonder vrijwilligers kan een kerk niet bestaan
Vrijwilligers zijn mensen die een deel van hun tijd en talenten beschikbaar stellen ten dienste van de ander, zonder dat daar een reguliere financiële vergoeding tegenover staat. Sommigen offeren zoveel tijd op dat het op een fulltime job gaat lijken. In de kerk hebben we echter oog voor alle vrijwilligers ongeacht hun inzet. De ene taak vraagt tenslotte ook meer inzet dan de andere. Taken zijn net zo divers als de mensen die ze uitvoeren. Kerkrentmeesters hebben de taak en verantwoordelijkheid om sturing te geven aan vrijwilligers, in de mate waarin zij taken verrichten op kerkrentmeesterlijk domein. Als zodanig hebben kerkrentmeesters (die zelf ook vrijwilliger zijn) de verantwoordelijkheid voor periodieke waardering van de vrijwilliger.

Waardering van vrijwilligers kan zorgen voor nieuwe aanwas
Dat er waardering is voor vrijwilligers is haast vanzelfsprekend. Maar, op welke wijze organiseren de kerkrentmeesters de waardering? Een jaarlijkse barbecue voor vrijwilligers (op zonniger dagen) is leuk, maar het kan persoonlijker. Bijvoorbeeld door jaarlijks een groep vrijwilligers in het zonnetje te zetten tijdens een gemeenteavond of tijdens een ander evenement waarbij veel gemeenteleden aanwezig zijn. Het vergroot de zichtbaarheid van vrijwilligers, die vaak achter de schermen actief zijn, en bovendien wordt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gang van zaken met elkaar gedeeld. Het is immers geen vanzelfsprekendheid dat activiteiten in een gemeente plaatsvinden. Nee, er zijn mensen nodig. Er kan dus ook een wervende kracht uitgaan van het aandacht geven aan vrijwilligers.

Vrijwilligersbeleid is nodig
Is het teveel gevraagd om een paragraaf in het plaatselijke beleidsplan in te ruimen voor vrijwilligersbeleid? Vrijwilligers hebben niet alleen recht op een beleidsmatige aanpak, zij kunnen niet zonder. Het college van kerkrentmeesters voert, als het goed is, periodiek overleg met vrijwilligers en verwijzen daarbij naar beleidsmatige aspecten. Een voorbeeld daarvan is: de verslaglegging van gesprekken tussen het college en vrijwilligers. Kerkrentmeesters die net zijn gestart kunnen hiermee van de nodige achtergrondinformatie worden voorzien. Te vaak zijn informele afspraken en toezeggingen gedaan zonder fatsoenlijke verslaglegging. Dit komt de duidelijkheid niet ten goede. Een laatste praktisch punt: leg een lijst aan van vrijwilligers in de gemeente en houd die jaarlijks tegen het licht met behulp van sleutelfiguren in de gemeente. Niets vervelender dan vrijwilligers die uit het oog worden verloren (en daarmee de waardering voor hun werk).

Duidelijk zijn over vrijwilligerstekort
Veel gemeenten zijn hard op zoek naar vrijwilligers. De vrijwilligers zijn er wel, maar zijn niet altijd beschikbaar voor taken en verantwoordelijkheden. Het is meestal de eerste vraag die wordt gesteld na het benaderen van een vrijwilliger: ‘hoeveel tijd kost het mij’? Dat is een terechte vraag. Mensen hebben zo hun verplichtingen. Duidelijkheid over het offer dat wordt gevraagd is wenselijk. Ook een duidelijk omschreven taakomschrijving kan (soms, niet altijd) gewenst zijn. Ook dit is een aspect van het vrijwilligersbeleid. Duidelijkheid is er ook als bepaalde taken niet uitgevoerd kunnen worden omdat er geen vrijwilligers zijn. Het college van kerkrentmeesters kan zonder al te veel verlegenheid melden dat een bepaalde activiteit niet kan doorgaan om dat er geen vrijwilligers te vinden zijn. Kerkrentmeesters zijn er immers niet om tekorten in mensen of financiële middelen te verdoezelen.

Vergeet niet te bedanken
Een periodiek moment is dé gelegenheid om vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Zonder hen is kerk-zijn in de huidige vorm ondenkbaar! Een Nationale Vrijwilligersdag is een goed initiatief, maar er is meer aandacht nodig om de vrijwilligers betrokken te houden. Dat is geen geringe taak voor het college van kerkrentmeesters. De VKB heeft voor vrijwilligers die jarenlang actief zijn, bijzondere vormen van waardering beschikbaar: de insigne met bijbehorende oorkonde. Voor meer informatie over de insignes en onderscheidingen: klik hier. Meer informatie over het werken met vrijwilligers in de kerk is hier te vinden.

 

 

Gereformeerde kerk te Sliedrecht - Eens in de drie jaar zet de Gereformeerde Kerk Sliedrecht haar vrijwilligers in het zonnetje. Op zaterdag 12 november jl. werden de tientallen vrijwilligers van deze geloofsgemeenschap in de kerk ontvangen voor workshops, hapjes/drankjes, een maaltijd, een mini-orgelconcert en - met dank aan lokale en landelijke ondernemers/organisaties- een goodie bag.

 

De kerkenraad wil op deze manier haar waardering voor de bijzondere inzet van al hun vrijwilligers tot uiting brengen.
(bron: nieuwsbericht van 14 november 2016 van www.sliedrecht.net