Gezocht kerkbestuurder M/V

Op 27 juni organiseerde de VBMK samen met de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB) en de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) haar eerste regiobijeenkomst van 2019. Deze werd gehouden in de sfeervolle Nicolaïkerk te Utrecht

Centraal stond deze middag de veranderende rol van de kerkbestuurder, de man of de vrouw die de lijnen uitzet, de strategie en het beleid bepaalt en toezicht houdt. Het gaat hierbij over veranderingen in de rol van het bestuur als geheel bijvoorbeeld omdat de functie van het kerkgebouw verandert, maar ook over professionalisering en andere vaardigheden en kennis van bestuursleden. Besturen van kerken is complex, er worden andere eisen gesteld aan bestuursleden dan vroeger. Nieuwe kerkbestuurders vinden vraagt een andere aanpak. Zeker als je streeft naar diversiteit van disciplines en meer vrouwen in het bestuur. Hoe kun je in deze tijd van afnemend kerkbezoek, kerkenvisies, krimpscenario’s en transformaties met succes capabele jonge bestuursleden vinden?

Drie ter zake kundige sprekers vertelden ieder vanuit hun eigen invalshoek hun verhaal.

Marc Dijkstra, ondernemer en commissaris bij verschillende non-profit instellingen gaf inzicht in de dilemma’s bij het besturen op afstand, de uitdagingen in de toekomst en hij zal suggesties geven.

In protestantse termen vertaald ging het op 27 juni vooral over de dilemma’s bij het werven van nieuwe kerkrentmeesters. Jos Aarnoudse, directeur van het bureau van de VKB hield daarover een inleiding. De tekst van zijn verhaal vindt u hier.

Petra Stassen, directeur van de stichting Kerkelijk Waardebeheer was bereid het verhaal vanuit Rooms-Katholieke optiek te belichten. Meer vrouwen in het kerkbestuur is ook in katholieke kringen een issue. Dit kreeg in haar verhaal de nodige aandacht.