Meerjarenraming in FRIS beschikbaar vanaf 7 september 2020

Pro-actief beleid is van groot belang voor een vitale gemeente. Daarbij is een goed beeld van de verwachte financiële ontwikkelingen onmisbaar. Een meerjarenraming is een uitstekend middel om meer inzicht te krijgen in de toekomstige financiële positie van de gemeente en de diaconie.

FRIS (Financieel Rapportage en Informatie Systeem) biedt met ingang van 7 september 2020 de mogelijkheid om een meerjarenraming over acht jaren te maken. Dit geeft u een instrument bij het maken van het beleid voor de gemeente en de diaconie voor de komende jaren.

Het advies is om jaarlijks een meerjarenraming te maken, ter ondersteuning van de beleidsvorming en het jaarlijkse begrotingsproces. Ingrijpende beleidsbeslissingen, zoals over de predikantsbezetting, (des)investeringen, projecten en dergelijke, kunnen niet goed genomen worden zonder het langetermijnperspectief dat een meerjarenraming biedt.

 

De gemeente en de diaconie kunnen zelf bepalen of en wanneer een meerjarenraming gemaakt wordt. Een meerjarenraming moet alleen in bepaalde gevallen, zoals bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een solvabiliteitsverklaring ingediend worden.

 

De eerste meerjarenraming kan in FRIS gemaakt worden, zodra de jaarrekening 2019 ingediend is. Vanuit een meerjarenraming kan in FRIS eenvoudig een begroting voor het volgende jaar opgesteld worden. Daardoor geeft het maken van een meerjarenraming nauwelijks meer werk, maar wel veel meer inzicht.