Nieuws

Onderdelen 1 tot 10 van totaal 127

per pagina
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. ...
 7. 13

Aftrap nationale kerkenaanpak

Aftrap nationale kerkenaanpak

Op zaterdag 10 november (van 11.00 tot 14.00 uur) vindt in de Stevenskerk te Nijmegen de aftrap plaats van een gezamenlijke kerkenaanpak in Nederland. Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven tekent dan samenwerkingsafspraken met provincies, gemeenten, monumentenfinanciers, kerkeigenaren en erfgoedorganisaties. De samenwerkingspartners ondernemen de komende jaren diverse acties waarvoor de minister 13,5 miljoen euro beschikbaar stelt.

Lees meer  
 Aanvragen subsidie herbestemming

Aanvragen subsidie herbestemming

De subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en gebouwen met cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten die hun functie hebben verloren, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan. De regeling geldt voor gebouwen die niet eenvoudig zijn her te bestemmen, zoals kerken, industriegebouwen en scholen en staat open voor zowel gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten als voor gebouwen met cultuurhistorische waarde (door de gemeente erkend). Lees meer  
Vacature voor parttime administratief medewerker (V/M)

Vacature voor parttime administratief medewerker (V/M)

Op het bureau van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in Dordrecht is een vacature ontstaan voor een parttime administratief medewerker (V/M) 0,5 fte. Lees meer  
Gemeentelijke kerkenvisie

Gemeentelijke kerkenvisie

Zes proefgemeenten krijgen steun bij opstellen kerkenvisie

De gemeenten Súdwest-Fryslân, Rotterdam, Amersfoort, Zaanstad, Oss en Oostellingerwerf zijn de zes proefgemeenten die met steun van het Rijk een kerkenvisie gaan opstellen. Er staan in heel veel gemeenten kerkgebouwen leeg. Daar komen er – zoals het zich laat aanzien – in de komende tijd nog wel de nodige bij.

Lees meer  
Cursussen kerkrentmeester in het najaar 2018

Cursussen kerkrentmeester in het najaar 2018

De gewaardeerde cursus kerkrentmeester wordt in het najaar in diverse regio’s aangeboden. De cursus kerkrentmeester vindt plaats gedurende twee avonden en kerkrentmeesters leren er wat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn. Lees meer  
ARBO overgangsjaar loopt af 1 juli 2018

ARBO overgangsjaar loopt af 1 juli 2018

Heeft uw kerkelijk gemeente personeel in dienst, bijvoorbeeld een kerkelijk medewerker of organist, zorg er dan voor dat een basiscontract met een arbodienstverlener op orde is. De vernieuwde Arbowet ging in per 1 juli 2017. De nieuwe wettelijke regels stellen eisen aan de manier waarop u afspraken met arbodienstverleners vastlegt. Per 1 juli 2018 eindigt de overgangsperiode waarin werkgevers hun lopende contracten met arbodienstverleners moeten hebben aangepast. Wat zijn de verplichtingen? Lees meer  
Extra subsidies voor restauraties monumenten

Extra subsidies voor restauraties monumenten

Minister Van Engelshoven trekt dit jaar €34 miljoen extra uit voor het restaureren van rijksmonumenten, voor restauratie en groot onderhoud van molens en voor de restauratie van mobiele erfgoederen. Dit maakte de cultuurminister op 12 juni bekend. Lees meer  
Wisseling van de wacht bij de VKB

Wisseling van de wacht bij de VKB

Zaterdag 26 mei 2018 kwam het hoofdbestuur van de VKB bijeen in Putten. Tijdens de eerste HB-vergadering na de Algemene Ledenvergadering wordt een dagelijks bestuur benoemd. Heel wat jaren betekent dat continuering van het zittende dagelijkse bestuur. Dit jaar is dat niet het geval. Voorzitter mr. Peter A. de Lange had al eerder aangegeven dat hij ‘in de loop van 2018’ zou terugtreden als voorzitter. Het moment was nu aangebroken. Lees meer  
Nieuwsbrief CCBB's over Beheer

Nieuwsbrief CCBB's over Beheer

In de week na Pinksteren is vanuit het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk een belangwekkende nieuwsbrief verstuurd over kerkbeheer.

In het kader van Kerk 2025 zijn de nodige wijzigingen in de organisatie van de kerk aangebracht. De kerkordelijke vertaling is gereed. Dus in mei 2018 gaat het allemaal beginnen.

Het heeft ook consequenties voor de colleges van kerkrentmeesters. In de eerste Nieuwsbrief Beheer van de Classicale Colleges voor Behandeling van Beheerszaken wordt het nodige op een rij gezet.

Lees meer  
Gratis krant over kunst op begraafplaatsen

Gratis krant over kunst op begraafplaatsen

Ter gelegenheid van de vijfde Week van de Begraafplaats (26 mei – 3 juni) verscheen de Week van de Begraafplaats-Krant, die geheel gewijd is aan het thema Tussen Kunst & Kist. Lees meer  

Onderdelen 1 tot 10 van totaal 127

per pagina
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. ...
 7. 13