Nieuws

Onderdelen 1 tot 10 van totaal 135

per pagina
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. ...
 7. 14

VKB blij met nieuw compromis woonbijdrage

VKB blij met nieuw compromis woonbijdrage

Op 20 februari 2019 kwam het Georganiseerd Overleg Predikanten (GOP) bijeen. Dat is het orgaan binnen de Protestantse Kerk dat de arbeidsvoorwaarden voor predikanten bespreekt. In het najaar van 2018 is er onder een zekere tijdsdruk een regeling voor de woonbijdrage van predikanten bedacht en vastgesteld, die echter een aantal minder gewenste effecten bleek te hebben.

Inmiddels is er gewerkt aan ‘reparatieregelgeving’. De uitkomst lijkt nu doordachter en evenwichtiger te zijn. Omdat het gaat om een officiële aanpassing van de arbeidsvoorwaarden zal het de Kleine Synode van 22 maart zijn die aangepaste regeling heeft vast te stellen en volgt de officiële circulaire vanuit het landelijk hoofdkantoor van de kerk eind maart.

 

Afbeelding: pastorie Evangelisch-Lutherse Kerk Dordrecht, Vriesestraat 20 (foto: rijksmonumenten.nl)

Lees meer  
ANBI-ALERT | ‘Het is menens’

ANBI-ALERT | ‘Het is menens’

De belastingdienst heeft zich bij de landelijke kerk gemeld met de mededeling dat zij in het vizier heeft dat een aanzienlijk aantal van de rechtspersonen binnen de Protestantse Kerk (gemeenten en diaconieën) hun ANBI-verplichtingen niet op orde heeft. Ze gaan in die gevallen vanaf 1 mei de ANBI-status intrekken. Binnen de Rooms-Katholieke Kerk zijn inmiddels de eerste 35 parochies aangeschreven. Het gaat misschien om kleine dingen, naar ons oordeel, maar dat doet niet terzake. De regels tot transparantie moeten gewoon worden uitgevoerd: voor 1 juli publicatie via internet van de jaarcijfers van het jaar ervoor, een actueel beleidsplan, doorgeven van de URL via LRP plus enkele contactgegevens, zodat die in het ANBI-register van de belastingdienst komen te staan etc. Als u er niet uitkomt: lees de informatie op de websites van de VKB en de Protestantse Kerk, of bel naar het kantoor van de VKB. Lees meer  
'Kerkbeheer' over symposium verschijnt

'Kerkbeheer' over symposium verschijnt

Half januari valt het nieuwe nummer van 'Kerkbeheer' op de mat. Daarin de nodige aandacht  voor het symposium van 23 november 2018 in de Domkerk ter gelegenheid van het afscheid van mr. Peter A. de Lange als voorzitter van de VKB.

De intergrale presentaties van dr. Wim Dekker, dr.ir. Pepijn van Houwelingen en de reactie van mr. Peter de Lange, vindt u hieronder:

- Van Houwelingen
- Dekker
- De Lange

Lees meer  
Verandering woonbijdrage predikant pastorie

Verandering woonbijdrage predikant pastorie

In december viel er bij de predikanten en bij de colleges van kerkrentmeesters een circulaire op de mat. Immers de arbeidsvoorwaarden voor predikanten worden in onze kerk centraal geregeld. Rond de woonbijdrage van predikanten die een pastorie van de kerk bewonen, moest er iets gebeuren. Vooral de predikanten die zagen dat de woonbijdrage omhoog gaat, en een enkel kerkbestuur dat zag dat de woonbijdrage omlaag gaat, schrokken en trekken aan de bel. Hoe zit dat, en wat vindt de VKB? 

Lees meer  
Tien voorlichtingsbijeenkomsten Kerkenvisies

Tien voorlichtingsbijeenkomsten Kerkenvisies

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt de komende drie jaar circa 3 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het opstellen van integrale kerkenvisies. De middelen worden vanaf 1 januari 2019 beschikbaar gesteld aan gemeenten die voornemens zijn om zo’n integrale kerkenvisie op te stellen. Met een integrale kerkenvisie wordt bedoeld dat gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken burgers gezamenlijk een strategische visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand binnen een gemeente. Maar wat houdt zo’n kerkenvisie nu precies in? En wat kunnen we leren van eerdere ervaringen? Om hier meer informatie over te geven worden er door de provinciale steunpunten cultureel erfgoed en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 10 bijeenkomsten georganiseerd. Lees meer  
Verenigingsdemocratie VKB op de schop

Verenigingsdemocratie VKB op de schop

Volgens sommigen was het een ‘historisch besluit’. Het hoofdbestuur van de VKB kwam 8 december 2019 bijeen in Putten. Tijdens de vergadering werden de statutaire en reglementaire stukken besproken die moeten leiden tot een andere verenigingsstructuur. Ze werden integraal aanvaard. Uiteraard dienen de statuten door de Algemene Ledenvergadering (D.V. 11 mei 2019) definitief te worden vastgesteld. De andere documenten worden vervolgens formeel vastgesteld door een nieuw bestuur en een in te stellen ledenraad. Lees meer  
Erelidmaatschap toegekend aan Mr. Peter A. de Lange

Erelidmaatschap toegekend aan Mr. Peter A. de Lange

“De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk (VKB) is een vereniging van onderscheidingen” zei landelijk VKB- voorzitter Cor de Raadt in zijn toespraak afgelopen vrijdag op het symposium in de Domkerk. Er zijn diverse VKB onderscheidingen, zoals het gouden insigne of de erepenning. De hoogste onderscheiding echter, is de onderscheiding van het erelidmaatschap. Het erelidmaatschap wordt toegekend aan personen binnen de VKB die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Peter de Lange was ruim 13 jaar landelijk voorzitter van de VKB en Cor de Raadt verleende, namens het hoofdbestuur van de VKB, aan Peter de Lange het erelidmaatschap. Tijdens het symposium 'van kerk naar samenleving en weer terug'* nam de VKB afscheid van Peter de Lange. De VKB heeft, naast Peter de Lange nog twee ereleden: dhr. Gijp van Soest en dhr. Dirk Bijl. Lees meer  
Verbod op asbesthoudende dakbedekking

Verbod op asbesthoudende dakbedekking

Na 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. De Tweede Kamer stemde (16-10-2018) in met een wetsvoorstel van staatssecretaris van Veldhoven. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze moeten verwijderen. Hierbij maakt het niet uit of dit dak in bezit is van een particulier, een bedrijf of de overheid. Ook de toestand van het dak is niet relevant voor het verbod. Lees meer  
Aftrap nationale kerkenaanpak

Aftrap nationale kerkenaanpak

Op zaterdag 10 november (van 11.00 tot 14.00 uur) vindt in de Stevenskerk te Nijmegen de aftrap plaats van een gezamenlijke kerkenaanpak in Nederland. Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven tekent dan samenwerkingsafspraken met provincies, gemeenten, monumentenfinanciers, kerkeigenaren en erfgoedorganisaties. De samenwerkingspartners ondernemen de komende jaren diverse acties waarvoor de minister 13,5 miljoen euro beschikbaar stelt.

Lees meer  
 Aanvragen subsidie herbestemming

Aanvragen subsidie herbestemming

De subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en gebouwen met cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten die hun functie hebben verloren, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan. De regeling geldt voor gebouwen die niet eenvoudig zijn her te bestemmen, zoals kerken, industriegebouwen en scholen en staat open voor zowel gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten als voor gebouwen met cultuurhistorische waarde (door de gemeente erkend). Lees meer  

Onderdelen 1 tot 10 van totaal 135

per pagina
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. ...
 7. 14