Nieuws

Onderdelen 1 tot 10 van totaal 95

per pagina
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. ...
 7. 10

Houdt uw ANBI-gegevens op orde

Houdt uw ANBI-gegevens op orde

Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen dienen, sinds 1 januari 2016, te voldoen aan de zogenaamde transparantie-verplichtingen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). In 2017 is de Belastingdienst gestart met de controle op deze gegevens. Niet alleen bleken sommige websiteadressen (URLS) afwezig te zijn, verouderd of niet meer te werken, ook werden verouderde financiële gegevens aangetroffen of onjuiste RSIN- vermeldingen. Dit kan leiden tot intrekking van de ANBI-beschikking voor uw gemeente of diaconie. En dat leidt tot verlies van de giftenaftrekmogelijkheid voor uw gemeenteleden. Dringend advies: laat het niet zo ver komen dat u een brief krijgt waarin onvolkomenheden worden geconstateerd en de intrekking van uw ANBI-status wordt aangekondigd. Lees meer  
Herijking van provinciale monumenten in Noord-Holland

Herijking van provinciale monumenten in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland is bezig met het herijken van het provinciale monumentenbestand. Noord-Holland kent, evenals de provincie Drenthe, provinciale monumenten. Noord-Holland wil monumenten overdragen aan burgerlijke gemeenten omdat de focus op objecten opschuift naar gebiedsgericht beleid op ruimtelijke kwaliteit. Lees meer  
Nieuws op het LEI-front

Nieuws op het LEI-front

Er zijn heel wat plaatselijke kerken benaderd door hun bank met de vraag of zij een LEI-verklaring willen regelen. Het gaat om plaatselijke gemeenten die in verband met hun vermogensbeheer op de één of andere manier gebruik maken van beleggingsproducten. Lees meer  
Nieuw regeerakkoord heeft speciale aandacht voor monumentale kerken

Nieuw regeerakkoord heeft speciale aandacht voor monumentale kerken

In het regeerakkoord dat afgelopen dinsdag gepubliceerd is, staat dat er geïnvesteerd wordt in erfgoed en monumenten. Volgend jaar zal er 150 miljoen geïnvesteerd worden en het jaar erop nog eens 100 miljoen. In de twee jaar daarna wordt dat bedrag telkens gehalveerd. In totaal komt de bijdrage de komende jaren neer op 325 miljoen. Er is in het akkoord speciale aandacht voor monumentale kerken, ook als die leeg komen te staan. Er wordt geïnvesteerd in onderhoud en herbestemming. Lees meer  
Regeerakkoord positief over ledenadministratie kerken

Regeerakkoord positief over ledenadministratie kerken

In januari deed de VKB de oproep om een internetconsultatie in te vullen als reactie op het besluit om vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) geen gegevens meer te verstrekken aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). Uiteindelijk hebben 15.000 mensen hierop gereageerd. Dit lijkt van positieve invloed. In het nieuwe regeerakkoord is namelijk de volgende tekst te vinden: Lees meer  
Dag van de Herbestemming Noord-Holland in de Honigfabriek te Koog aan de Zaan

Dag van de Herbestemming Noord-Holland in de Honigfabriek te Koog aan de Zaan

Op donderdag 12 oktober vindt er in Koog aan de Zaan de Dag van de Herbestemming NH plaats. Het programma van deze dag, die om 12 uur van start gaat, gaat in op de dynamiek van het eigenaarschap. Als erfgoed van eigenaar verandert, heeft het onmiskenbaar gevolgen. Op welke wijze kan een nieuwe bestemming van het erfgoed een meerwaarde tot stand brengen? Deze, en andere vragen komen aan bod. Lees meer  
Legal Entity Identifier

Legal Entity Identifier

Van meerdere kanten zijn ons vragen gesteld inzake de LEI verklaring die vanaf januari 2018 vereist wordt in verband met beleggen door rechtspersonen. Lees meer  
Synode bijeen over kerkreorganisatie

Synode bijeen over kerkreorganisatie

Op 22 september 2017 kwam de Generale Synode bijeen. De hoofdmoot was de besluitvorming over de reorganisatie van de kerk. Lees meer  
Aanvragen voor instandhoudingssubsidie gehonoreerd

Aanvragen voor instandhoudingssubsidie gehonoreerd

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft namens minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 49,7 miljoen euro instandhoudingssubsidie toegekend aan eigenaren van rijksmonumenten. Dit meldt de Rijksdienst op de website cultureelerfgoed.nl. Het is dit jaar voor het eerst dat alle aanvragen die aan de criteria van de regeling voldeden, konden worden gehonoreerd. Lees meer  
Cursus meerjarenbegroting in Capelle aan den IJssel

Cursus meerjarenbegroting in Capelle aan den IJssel

De provinciale afdeling van de VKB in Zuid-Holland organiseert, samen met de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk een cursus meerjarenbegroting opstellen en onderhouden. Lees meer  

Onderdelen 1 tot 10 van totaal 95

per pagina
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. ...
 7. 10