Nieuws

Onderdelen 1 tot 10 van totaal 123

per pagina
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. ...
 7. 13

Cursussen kerkrentmeester in het najaar 2018

Cursussen kerkrentmeester in het najaar 2018

De gewaardeerde cursus kerkrentmeester wordt in het najaar in diverse regio’s aangeboden. De cursus kerkrentmeester vindt plaats gedurende twee avonden en kerkrentmeesters leren er wat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn. Lees meer  
ARBO overgangsjaar loopt af 1 juli 2018

ARBO overgangsjaar loopt af 1 juli 2018

Heeft uw kerkelijk gemeente personeel in dienst, bijvoorbeeld een kerkelijk medewerker of organist, zorg er dan voor dat een basiscontract met een arbodienstverlener op orde is. De vernieuwde Arbowet ging in per 1 juli 2017. De nieuwe wettelijke regels stellen eisen aan de manier waarop u afspraken met arbodienstverleners vastlegt. Per 1 juli 2018 eindigt de overgangsperiode waarin werkgevers hun lopende contracten met arbodienstverleners moeten hebben aangepast. Wat zijn de verplichtingen? Lees meer  
Extra subsidies voor restauraties monumenten

Extra subsidies voor restauraties monumenten

Minister Van Engelshoven trekt dit jaar €34 miljoen extra uit voor het restaureren van rijksmonumenten, voor restauratie en groot onderhoud van molens en voor de restauratie van mobiele erfgoederen. Dit maakte de cultuurminister op 12 juni bekend. Lees meer  
Wisseling van de wacht bij de VKB

Wisseling van de wacht bij de VKB

Zaterdag 26 mei 2018 kwam het hoofdbestuur van de VKB bijeen in Putten. Tijdens de eerste HB-vergadering na de Algemene Ledenvergadering wordt een dagelijks bestuur benoemd. Heel wat jaren betekent dat continuering van het zittende dagelijkse bestuur. Dit jaar is dat niet het geval. Voorzitter mr. Peter A. de Lange had al eerder aangegeven dat hij ‘in de loop van 2018’ zou terugtreden als voorzitter. Het moment was nu aangebroken. Lees meer  
Nieuwsbrief CCBB's over Beheer

Nieuwsbrief CCBB's over Beheer

In de week na Pinksteren is vanuit het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk een belangwekkende nieuwsbrief verstuurd over kerkbeheer.

In het kader van Kerk 2025 zijn de nodige wijzigingen in de organisatie van de kerk aangebracht. De kerkordelijke vertaling is gereed. Dus in mei 2018 gaat het allemaal beginnen.

Het heeft ook consequenties voor de colleges van kerkrentmeesters. In de eerste Nieuwsbrief Beheer van de Classicale Colleges voor Behandeling van Beheerszaken wordt het nodige op een rij gezet.

Lees meer  
Gratis krant over kunst op begraafplaatsen

Gratis krant over kunst op begraafplaatsen

Ter gelegenheid van de vijfde Week van de Begraafplaats (26 mei – 3 juni) verscheen de Week van de Begraafplaats-Krant, die geheel gewijd is aan het thema Tussen Kunst & Kist. Lees meer  
Erfgoedpartners in Gelderland gaan intensief samenwerken

Erfgoedpartners in Gelderland gaan intensief samenwerken

Zes erfgoedpartners tekenden dit voorjaar een convenant waarmee zij hun intensieve samenwerking bekrachtigen. Met deze samenwerking willen ze ervoor zorgen dat de erfgoedsector sterk blijft en een adequaat antwoord heeft op een veranderende vraag. De Erfgoed Alliantie bestaat uit: Vereniging Gelders Genootschap, Stichting Gelders Restauratie Centrum, Stichting Monumentenwacht Gelderland, Stichting Oude Gelderse Kerken, Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen en de provincie Gelderland. Lees meer  
Model Privacystatement verschenen

Model Privacystatement verschenen

Op de website van de Protestantse Kerk is op 1 mei het aangekondigde model privacy-statement verschenen. Er is aangekondigd dat half mei er meer modellen zullen volgen. Lees meer  
Handleiding energie besparen voor kerken

Handleiding energie besparen voor kerken

De Provincie Noord-Holland heeft een nuttige handleiding over energiebesparing in kerken gepubliceerd. De handleiding kan ook in andere provincies worden gebruikt als stappenplan op weg naar een vermindering van energieverbruik tot en met verbetering van het comfort in de kerk. Dat laatste is vooral nodig om het klimaat in de kerk aantrekkelijk te maken of te behouden in situaties waarbij het kerkgebouw wordt ingezet voor meervoudig gebruik. In dit bericht bespreken we kort de stappen. De volledige brochure (29 pagina’s) kan worden gedownload vanaf de website van de provincie Noord-Holland. Lees meer  
Nieuwe Algemeen Directeur Dienstenorganisatie

Nieuwe Algemeen Directeur Dienstenorganisatie

Ing. Jurjen de Groot (42)

De meest in het oog springende benoeming op de synod van afgelopen 19 en 20 april was die van dhr. ing. Jurjen de Groot (1975) tot Algemeen Directeur van de Dienstenorganisatie per 1 juni 2018. Dhr. De Groot maakt de overstap vanuit zijn functie als operationeel directeur van de IZB (organisatie voor zending in Nederland). Een nieuwe generatie leiders treedt aan, zou je kunnen zeggen, met zowel een nieuwe synodepreses als een nieuwe algemene directeur. Zie voor kort verslag van de synode hier

Lees meer  

Onderdelen 1 tot 10 van totaal 123

per pagina
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. ...
 7. 13