Nieuws

Onderdelen 1 tot 10 van totaal 138

per pagina
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. ...
 7. 14

Schrik van elke kerkrentmeester

Schrik van elke kerkrentmeester

Welke kerk het ook is, het is de schrik van elke kerkrentmeester: een brandende kerk. Maandag 15 april brandde de Notre Dame van Parijs uit. Meer dan een gemiddeld gebouw. In Nederland gingen de afgelopen jaren ook enkele kerken in vlammen op. Dat raakt de gemeenschap enorm. Te meer deze iconische kerk van een wereldstad, van een heel land, van een werelddeel.

Wij leven mee met al die mensen die zich altijd inzetten voor deze kerk. Wij leven mee met de kerk in Frankrijk. Aan het begin van de stille week. Naast de miljoenen toeristen, elke dag vier kerkvieringen in deze Notre Dame en elke zondag zes. Volop in gebruik als gebedshuis dus.

Lees meer  
ALV 11 mei 2019

ALV 11 mei 2019

Zaterdag 11 mei wordt D.V. de Algemene Ledenvergadering van de VKB gehouden. Ook is er een belangrijk inhoudelijk programma. De tweede VKB-lezing gaat over 'Bouwstenen vanuit de VKB voor een protestantse visie op het kerkgebouw anno 2019'. Bijgaand vindt u programma en de vergaderstukken.

Lees meer  
Koninklijke onderscheiding voor bestuurslid Peter de Wit

Koninklijke onderscheiding voor bestuurslid Peter de Wit

Ons bestuurslid Peter de Wit (54) uit Sprang-Capelle is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten als vrijwilliger en voorzitter van het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Waalwijk. Burgemeester Kleijngeld reikte de Koninklijke onderscheiding zondagochtend uit na de kerkdienst in de Kerk aan de Haven in Waalwijk ter gelegenheid van zijn aftreden als voorzitter. Lees meer  
Inlichtingenstaat Actie Kerkbalans 2019

Inlichtingenstaat Actie Kerkbalans 2019

De Raad voor de Plaatselijke Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland (RPG) streeft ernaar om zoveel mogelijk ondersteuning te geven bij plaatselijke geldwervingsactiviteiten in het kader van de actie Kerkbalans.

Lees meer  
VKB blij met nieuw compromis woonbijdrage

VKB blij met nieuw compromis woonbijdrage

Op 20 februari 2019 kwam het Georganiseerd Overleg Predikanten (GOP) bijeen. Dat is het orgaan binnen de Protestantse Kerk dat de arbeidsvoorwaarden voor predikanten bespreekt. In het najaar van 2018 is er onder een zekere tijdsdruk een regeling voor de woonbijdrage van predikanten bedacht en vastgesteld, die echter een aantal minder gewenste effecten bleek te hebben.

Inmiddels is er gewerkt aan ‘reparatieregelgeving’. De uitkomst lijkt nu doordachter en evenwichtiger te zijn. Omdat het gaat om een officiële aanpassing van de arbeidsvoorwaarden zal het de Kleine Synode van 22 maart zijn die aangepaste regeling heeft vast te stellen en volgt de officiële circulaire vanuit het landelijk hoofdkantoor van de kerk eind maart.

 

Afbeelding: pastorie Evangelisch-Lutherse Kerk Dordrecht, Vriesestraat 20 (foto: rijksmonumenten.nl)

Lees meer  
ANBI-ALERT | ‘Het is menens’

ANBI-ALERT | ‘Het is menens’

De belastingdienst heeft zich bij de landelijke kerk gemeld met de mededeling dat zij in het vizier heeft dat een aanzienlijk aantal van de rechtspersonen binnen de Protestantse Kerk (gemeenten en diaconieën) hun ANBI-verplichtingen niet op orde heeft. Ze gaan in die gevallen vanaf 1 mei de ANBI-status intrekken. Binnen de Rooms-Katholieke Kerk zijn inmiddels de eerste 35 parochies aangeschreven. Het gaat misschien om kleine dingen, naar ons oordeel, maar dat doet niet terzake. De regels tot transparantie moeten gewoon worden uitgevoerd: voor 1 juli publicatie via internet van de jaarcijfers van het jaar ervoor, een actueel beleidsplan, doorgeven van de URL via LRP plus enkele contactgegevens, zodat die in het ANBI-register van de belastingdienst komen te staan etc. Als u er niet uitkomt: lees de informatie op de websites van de VKB en de Protestantse Kerk, of bel naar het kantoor van de VKB. Lees meer  
'Kerkbeheer' over symposium verschijnt

'Kerkbeheer' over symposium verschijnt

Half januari valt het nieuwe nummer van 'Kerkbeheer' op de mat. Daarin de nodige aandacht  voor het symposium van 23 november 2018 in de Domkerk ter gelegenheid van het afscheid van mr. Peter A. de Lange als voorzitter van de VKB.

De intergrale presentaties van dr. Wim Dekker, dr.ir. Pepijn van Houwelingen en de reactie van mr. Peter de Lange, vindt u hieronder:

- Van Houwelingen
- Dekker
- De Lange

Lees meer  
Verandering woonbijdrage predikant pastorie

Verandering woonbijdrage predikant pastorie

In december viel er bij de predikanten en bij de colleges van kerkrentmeesters een circulaire op de mat. Immers de arbeidsvoorwaarden voor predikanten worden in onze kerk centraal geregeld. Rond de woonbijdrage van predikanten die een pastorie van de kerk bewonen, moest er iets gebeuren. Vooral de predikanten die zagen dat de woonbijdrage omhoog gaat, en een enkel kerkbestuur dat zag dat de woonbijdrage omlaag gaat, schrokken en trekken aan de bel. Hoe zit dat, en wat vindt de VKB? 

Lees meer  
Tien voorlichtingsbijeenkomsten Kerkenvisies

Tien voorlichtingsbijeenkomsten Kerkenvisies

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt de komende drie jaar circa 3 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het opstellen van integrale kerkenvisies. De middelen worden vanaf 1 januari 2019 beschikbaar gesteld aan gemeenten die voornemens zijn om zo’n integrale kerkenvisie op te stellen. Met een integrale kerkenvisie wordt bedoeld dat gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken burgers gezamenlijk een strategische visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand binnen een gemeente. Maar wat houdt zo’n kerkenvisie nu precies in? En wat kunnen we leren van eerdere ervaringen? Om hier meer informatie over te geven worden er door de provinciale steunpunten cultureel erfgoed en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 10 bijeenkomsten georganiseerd. Lees meer  
Verenigingsdemocratie VKB op de schop

Verenigingsdemocratie VKB op de schop

Volgens sommigen was het een ‘historisch besluit’. Het hoofdbestuur van de VKB kwam 8 december 2018 bijeen in Putten. Tijdens de vergadering werden de statutaire en reglementaire stukken besproken die moeten leiden tot een andere verenigingsstructuur. Ze werden integraal aanvaard. Uiteraard dienen de statuten door de Algemene Ledenvergadering (D.V. 11 mei 2019) definitief te worden vastgesteld. De andere documenten worden vervolgens formeel vastgesteld door een nieuw bestuur en een in te stellen ledenraad. Lees meer  

Onderdelen 1 tot 10 van totaal 138

per pagina
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. ...
 7. 14