Nieuws

Onderdelen 1 tot 10 van totaal 105

per pagina
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. ...
 7. 11

Info over Privacyregels (AVG)

Info over Privacyregels (AVG)

Dezer dagen komt het februarinummer van ons blad 'Kerkbeheer' uit. Daarin zijn twee uitgebreide artikelen naar aanleiding van de vernieuwde privacyregels te vinden.

Aanleiding is invoering van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018. Hoe bereid je je als plaatselijke gemeente daarop voor?

Ook op onze website is inmiddels de benodigde informatie. Kijk op deze pagina (even doorscrollen op de betreffende pagina tot het relevante onderwerp (AVG etc)).

Lees meer  
Aanvragen instandhoudingssubsidie 2018

Aanvragen instandhoudingssubsidie 2018

Eigenaren van rijksmonumenten (die niet primair bestemd zijn voor bewoning) kunnen tot en met 31 maart 2018 instandhoudingssubsidie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aanvragen. De Subsidieregeling instandhouding monumenten is bedoeld voor het planmatig in goede staat houden van een monument. Dat betekent voornamelijk onderhoud, zoals schilder- en herstelwerk. Lees meer  
Kosten mobiliteit predikanten

Kosten mobiliteit predikanten

Op 25 januari jl. kwam de Beleidscommissie Mensen (BCM) van het bestuur van de VKB bijeen. Daar werd ook gesproken over de invoering van de maatregelen om te komen tot een betere doorstroming van predikanten. Met name de kosten die dat met zich mee zal brengen, leveren vragen op. Regelmatig bereikt ons de vraag: wat vindt de VKB daar van? Het leek de BCM goed daarover één en ander te melden. Lees meer  
Actie Kerkbalans 2018 van start!

Actie Kerkbalans 2018 van start!

De Actie Kerkbalans 2018 is afgelopen zaterdag officieel van start gegaan. Dit gebeurde tijdens een spectaculaire live uitzending via Facebook en YouTube vanuit de Pauluskerk in Baarn. De winnaars van de Nationale Fotowedstrijd ‘Jouw Kerk in Beeld’ werden bekend gemaakt. Pam Buijsrogge, Iris van den Berg en Gerrit te Vaarwerk mogen zich de eerste winnaars noemen in de verschillende leeftijdscategorieën, terwijl Nees Boele er na een spannende finale op Facebook met de publieksprijs vandoor ging. Lees meer  
Tips voor (nieuwe) ambtsdragers

Tips voor (nieuwe) ambtsdragers

Tijdens de maand januari worden er in veel gemeenten nieuwe ambtsdragers bevestigd. Om deze ambtsdragers te ondersteunen bij hun nieuwe werkzaamheden geeft de Protestantse Kerk in Nederland elf tips (zie: www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/elf-tips-voor-nieuwe-ambtsdragers). Voor de kerkrentmeester zijn er hierbij nog een aantal aanvullende tips: Lees meer  
Jonge mensen en oude kerken

Jonge mensen en oude kerken

De combinatie van jeugd en monumentale kerkgebouwen is een bijzondere: een kerk is voor kinderen en jongeren niet alleen een tijdmachine maar ook een bron van inspiratie. Zo weten zij, als zij erbij worden betrokken worden, bijzondere bestemmingen voor kerken. Niet altijd ‘past’ zo’n bestemming, maar het wil maar zeggen dat jongeren met frisse ideeën een andere blik hebben dan de mensen die al decennialang in een kerk komen of er op een of andere wijze bij betrokken zijn.

Lees meer  
ANBI-convenant Belastingdienst en CIO

ANBI-convenant Belastingdienst en CIO

Vrijdag 15 december hebben het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Belastingdienst een hernieuwd samenwerkingsconvenant ondertekend. In dit convenant zijn op nieuw afspraken gemaakt over het toezicht in het kader van de regeling voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's). Lees meer  
VKB wil investeren in vernieuwing kerkbeheer

VKB wil investeren in vernieuwing kerkbeheer

In zijn vergadering van 9 december 2017 heeft het hoofdbestuur van de VKB zich gebogen over de toekomst van het kerkbeheer binnen de Protestantse Kerk en de rol van de VKB daarbij. Ontwikkelingen in 2017, o.a. gesprekken over mogelijke koepelvorming, gaven daar aanleiding toe. Het hoofdbestuur van de VKB wil fors investeren in de vernieuwing van het kerkbeheer. Enerzijds zal dit gericht zijn op versterking van het netwerk, landelijk, maar vooral ook regionaal. Anderzijds zal het gericht zijn op het stimuleren van pro-actief kerkbeheer. Vanuit deze vernieuwing - met de VKB in een herkenbare rol - zoekt de VKB de samenwerking met alle instanties die zich (of voor zover ze zich) bewegen op het gebied van kerkbeheer ten behoeve van de Protestantse Kerk. Met name de Dienstenorganisatie en KKAKKG zijn daarin van belang, maar ook met andere partijen worden verbindingen gezocht Lees meer  
Nationale Vrijwilligersdag donderdag 7 december 2017: waardeer vrijwilligers!

Nationale Vrijwilligersdag donderdag 7 december 2017: waardeer vrijwilligers!

Aanstaande donderdag 7 december is het Nationale Vrijwilligersdag: de dag om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Natuurlijk waardeert uw gemeente vrijwilligers, maar: hoe vindt dat concreet plaats? Op donderdag 7 december wordt de landelijk bekende Nationale Vrijwilligersdag georganiseerd. Vrijwilligers worden op allerlei manieren in het spreekwoordelijke zonnetje gezet. Lees meer  
VBMK Symposium 7 december

VBMK Symposium 7 december

Op donderdag 7 december vanaf 14.00 uur organiseert de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen (VBMK) in samenwerking met het Sint-Jansmuseum in ‘s -Hertogenbosch een regiobijeenkomst onder de titel ‘Openstelling en samenwerking’. In deze regiobijeenkomst staat de vraag centraal hoe monumentale kerkgebouwen nog meer kunnen betekenen voor nieuwe doelgroepen, die normaal niet gemakkelijk het kerkgebouw binnentreden. Lees meer  

Onderdelen 1 tot 10 van totaal 105

per pagina
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. ...
 7. 11