Kerkennacht 2017

In veel dorpen en steden vindt in het weekend van 23 tot 25 juni de Kerkennacht plaats. Kerken, van welke snit ook, zetten hun deuren wagenwijd open. Ze laten nieuws- en leergierige bezoekers mee genieten waar zij goed in zijn. De Kerkennacht is een oecumenisch evenement dat sinds 2007 elke twee jaar wordt gehouden.

Het doel van de Kerkennacht
De Kerkennacht heeft tot doel kerken ertoe te bewegen de verbinding te zoeken met organisaties in de buurt, aan omwonenden te laten zien welke schatten kerken herbergen en om de drempel te verlagen voor plaatsgenoten om de mensen te leren kennen die regelmatig een (andere) kerk bezoeken. Drempelverlagend, samenbindend, zo mag de Kerkennacht werken. Het aantal deelnemende kerken en organisaties groeit nog steeds.

Organisatie
Er is een landelijke werkgroep bij de Raad van Kerken. Deze groep bestaat deels uit mensen met veel ervaring, deels uit mensen met nieuw enthousiasme. Zij zorgen voor een thema van de kerkendagen. De landelijke werkgroep stemt de dagen ook af met landelijke media en zorgt voor input en vergelijking met buitenlandse initiatieven. Want zoals veel oecumenisch werk geldt ook hier: kerkzijn reikt verder dan de eigen grenzen. 

Onderzoek
De onderzoeker Henk de Roest heeft enkele jaren geleden onderzoek gedaan naar het effect van de kerkendagen. Uit het onderzoek bleek dat de meeste bezoekers kerken aandoen waar ze anders niet over de vloer komen. De kerkendagen helpen dus de drempel van de kerk lager te maken. 

Kijk op: