Vermogen

Inhoud: Sparen, beleggen, lenen en betalen | Legal Entity Identifier | Meer infomatie

Sparen, beleggen, lenen en betalen

Het op een spaarrekening zetten van gelden die (tijdelijk) niet nodig zijn, is een algemeen geaccepteerde zaak. Hoge bedragen die voor langere tijd worden vastgezet kunnen risico opleveren bij faillissement van een financiële instelling. Systeembanken hebben een hogere mate van bescherming. Het kan zinvol zijn om bij hogere tegoeden de risico’s over meerdere banken te spreiden.

Beleggen in aandelen, obligaties of alternatieve vormen, kan een hoger rendement opleveren, maar het risico is ook groter dat er verlies wordt geleden. Beleggen is onderworpen aan toezicht door de RCBB’s. Wanneer gekozen wordt voor beleggen is een goede vastlegging van zaken als de beleggingsmix en de opzet van de organisatie en het inschakelen van een deskundig adviseur van groot belang.

Legal Entity Identifier

Organsiaties die vermogenstitels bezitten dienen per januari 2018 een LEI-verklaring te hebben. Dat geldt ook voor kerkelijke organisaties. Het gaat ook om plaatselijke gemeenten of diaconieën die in verband met hun vermogensbeheer op de één of andere manieren gebruik maken van beleggingsprdoducten. Eind 2017 was er een centrale overeenkomst tussen het CIO (vertegenwoordiger van de meeste kerkgenootschappen in Nederland) en de de Kamer van Koophandel (is één landelijke organisatie), Plaatselijke kerkbesturen konden zich via de landelijke kerk in één keer laten registreren zonder zelf ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Wel was ANBI registratie een voorwaarde. Inmiddels is die regeling echter weer afgelopen. Kerkelijke gemeenten of diaconieën die nu alsnog een LEI-verklaring nodig hebben, vallen daarom nu (vooralsnog) terug op de route dat ze zich individueel bij de Kamer van Koophandel dienen in te schrijven. Daar zitten wel wat haken en ogen aan (met name zorg te dragen voor helderheid over een uniek RSIN nummer), maar het kan heel goed. Vanuit de landelijke Dienstenorganisatie hebben wij begrepen dat er nog wel weer overleg wordt gevoerd over deze kwestie, maar dat biedt op dit moment nog geen oplossing. 

Wilt u meer weten over de de aanpak via een eigen registratie bij de Kamer van Koophandel, kijk hier. (Alleen is de laatste alinea  van dat document dus inmiddels achterhaald)

Meer infomatie

Daarnaast zijn er gemeenten die vermogen hebben in grond en/of onroerend goed. Zie hiervoor bij kennisbank onder: ‘gebouwen’ > ‘verhuur en pacht’.

Een aan de Protestanste Kerk verwante organisatie op het terrein van geldbeheer is de SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer). Zie: www.skggouda.nl

Een aan de Protestantse Kerk verwante organisatie op het terrein van pachtvragen is het KKG (Kantoor Kerkelijke Goederen): Zie: www.kkgkka.nl/kkg

Documenten:

Artikel 'Bezint eer gij begint' van drs. Eenhuistra uit Kerkbeheer januari 2017

Uit 'Kerkbeheer' maart 2018 over vermogensbeheer: interview met dhr. Copier (directeur SKG)  en interview met dhr. Klokkenburg (ouderling-kerkrentmeestre Protestantse Gemeente Den Haag)

Model beleggingsstatuut
Richtlijnen beleggingsbeleid

 

Update 15 oktober 2019