Personeel overig

Personeel

Voor kosters-beheerders, kerkelijk werkers, en kerkmusici vindt u aparte blokjes in deze kennisbank.

Zie:
kerkelijk werkers
kerkmusici
kosters beheerders


Bij overig personeel kunt u denken aan een administratief medewerkers, of een boekhouder ect.

Deze medewerkers kunnen worden aangesteld onder de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk. Zie voor meer informatie: hier.

 

 

 

Update 6 augustus 2019