Kerkrecht

De kerkorde

De kerkorde is het statuut en het reglement van de kerk. Zij regelt de rechten en plichten en onderlinge verhoudingen van personen en lichamen die zich, betaald of onbetaald, inzetten voor de Protestantse Kerk.

Het hoofddocument is de kerkorde en de ordinanties.
Deze zijn te lezen op de site van de Protestantse Kerk.. Hier vindt u naar de betreffende pagina een directe link (svz 14 aug 2018).

In het VKB maandblad Kerkbeheer stond in de zomer van 2017 een interessant interview met een jonge theoloog en jurist over kerk en recht. Lees het hier.

De ordinanties worden uitgewerkt in generale regelingen, die elk jaar aan de actualiteit worden aangepast (zoals de hoogte van vergoedingen bijvoorbeeld). Generale regelingen zijn ook op de site van de Protestantse Kerk te vinden. Hier vindt u naar de betreffende pagina een directe link (svz 14 aug 2018).

Het is van belang dat (nieuwe) ambtsdragers zich regelmatig informeren over de inhoud van de kerkorde aangezien zij zich anders onbedoeld schuldig kunnen maken aan onzorgvuldig bestuur.

Ordinantie 11 voor kerkrentmeesters

Voor kerkrentmeesters is vooral ordinantie 11 (de vermogensrechtelijke aangelegenheden) verplichte kost. Gelukkig slechts de eerste zes pagina’s. Met een halfuurtje lezen bent u volledig op de hoogte.

 

Update 20 juni 2019