Kerkmusici

Kerkmusici

De kerkmusicus heeft een belangrijke rol in de eredienst. Muziek inspireert en begeleidt de gemeentezang. Een interessant artikel hierover verscheen in Kerkbeheer oktober 2017. Lees hier.

In de generale regeling kerkmusici zijn bepalingen opgenomen over zaken als de zorg voor de kerkmuziek, niveaus van de kerkmuziek, benoemingsprocedure, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. In ordinantie 5 over de eredienst zijn in artikel 6 bepalingen opgenomen over de kerkmusicus.

Aanstelling als kerkmusicus kan op basis van arbeidsovereenkomst, maar is onder voorwaarden ook mogelijk als vrijwilliger. Een artikel over de positie van kerkmusici in de Protestantse Kerk leest u hier.

Op de website van de Protestantse Kerk treft u informatie aan over opleiding, rechtspositie en salariëring. U vindt een directe link (svz 6 augustus 2019) hier.

Websites


Pagina 'kerkmusicus' op website Protestantse Kerk

Interkerkelijke Stichting Opleiding Kerkmuziek

www.huisvandekerkmuziek.nl

 

 Update 6 augustrus 2019