Kerkelijk werkers

Kerkelijk werkers

Wanneer wordt nagedacht over het eventueel aanstellen van een kerkelijk werker (HBO-theoloog) is het van belang om vooraf na te denken over het benodigde profiel. Wordt er samengewerkt met een predikant? Moeten er ook werkzaamheden van een predikant worden waargenomen? Of zijn er juist andere werkzaamheden die de aandacht moeten krijgen? Wat is nodig in de specifieke gemeente? Gaat het om gesprekskringen of juist om projecten?

 In de oriëntatiefase is het ook van belang om te kijken wat een kerkelijk werker zoal als bagage heeft. De notitie ‘Een professional met diepgang – domeincompetenties voor de Bachelor of Theology’ geeft daar een goede indruk van. Het domeincompetentieprofiel bevat een negental competenties: hermeneutische, pastorale, liturgische, missionaire, educatieve, agogische, leiderschap, communicatie en persoonlijke competentie.

Na een goede voorbereiding komt de daadwerkelijke werving en selectie. Gemeenten kunnen een vacature ook plaatsen op de website van Kerkelijk Werkers CNV Ideëel (vacaturebank), waar leden regelmatig zullen kijken of er vacatures zijn.

Uiteindelijk volgt aanstelling. Op de site van de Protestantse Kerk vindt u informatie over mogelijkheden (kerkelijk werker in het ambt van ouderling, of in een bediening gesteld bijvoorbeeld). U vindt hier een directe link (svz 6-8-2019) hier.

Websites:

www.kerkelijkwerkers.nl

www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/werken/kerkelijk-werker/kerkelijk-werker

Document:

Een professional met diepgang:

 

Update 6 augustus 2019