Inlichtingenstaat Actie Kerkbalans 2019

De Raad voor de Plaatselijke Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland (RPG) streeft ernaar om zoveel mogelijk ondersteuning te geven bij plaatselijke geldwervingsactiviteiten in het kader van de actie Kerkbalans.

Deze ondersteuning kan pas tot zijn recht komen, wanneer zij beschikken over volledige en betrouwbare informatie van de gemeenten. Door het beschikbaar komen van deze gegevens, heeft de Raad de mogelijkheid om zich een zo volledig mogelijk beeld te vormen van o.m. de resultaten van de actie Kerkbalans 2019. Deze gegevens worden steeds meer gebruikt door gemeenten om hun resultaten met landelijke of provinciale gemiddelden te vergelijken. Daarvoor zijn zij uitsluitend afhankelijk van de door u verstrekte informatie. Daarom verzoeken zij u, indien uw college heeft deelgenomen aan de actie Kerkbalans 2019, dit vragenformulier (het formulier wordt ook per post verzonden) in te vullen. Check wel even bij uw collega’s of zij niet ook het formulier invullen, want dubbel werk zou zonde zijn!

De resultaten van de inlichtingenstaat 2018 vindt u in het Jaarverslag van de RPG 2018.

Wij vertrouwen erop dat u deze tijd ter beschikking wilt stellen waardoor de Raad u in de toekomst nog beter van dienst kan zijn.