Inlichtingenstaat Actie Kerkbalans 2018

De Raad voor de Plaatselijke Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland streeft ernaar om zoveel mogelijk ondersteuning te geven bij plaatselijke geldwervingsactiviteiten in het kader van de actie Kerkbalans.

Deze ondersteuning kan pas tot zijn recht komen, wanneer zij beschikken over volledige en betrouwbare informatie van de gemeenten. Door het beschikbaar komen van deze gegevens, heeft de Raad de mogelijkheid om zich een zo volledig mogelijk beeld te vormen van o.m. de resultaten van de actie Kerkbalans 2018. Deze gegevens worden steeds meer gebruikt door gemeenten om hun resultaten met landelijke of provinciale gemiddelden te vergelijken. Daarvoor zijn zij uitsluitend afhankelijk van de door u verstrekte informatie. Daarom verzoeken zij u, indien uw college heeft deelgenomen aan de actie Kerkbalans 2018, dit vragenformulier (het formulier is ook per post verzonden) in te vullen.

Wij vertrouwen erop dat u deze tijd ter beschikking wilt stellen waardoor de Raad u in de toekomst nog beter van dienst kan zijn.