VKB Mercer-Marsh Award 2019

De VKB zoekt innovaties op het gebied van kerkgebouwen
voor de VKB Mercer-Marsh Award 2019


Veel kerkelijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland hebben te maken met inkrimping en zijn daardoor genoodzaakt om hierop hun gebouwenbestand aan te passen.

De VKB is op zoek naar gemeenten, vertegenwoordigd door colleges van kerkrentmeesters, die in hun plaatselijke situatie met een dergelijk vraagstuk te maken hebben gehad en hiervoor een succesvolle oplossing hebben gevonden. De VKB Mercer-Marsh Award beloont de drie beste inzendingen met prijzengeld.

Het belangrijkste criterium voor het winnen van de VKB Mercer-Marsh Award is: op welke wijze heeft uw gemeente het kerkgebouw zelf, de organisatie rond de kerkgebouwen, en/of het beheer zodanig gewijzigd of aangepast zodat een passend gebruik voor de toekomst op langere termijn gewaarborgd is. Hierbij is van belang dat het initiatief maximaal 5 jaar geleden is gerealiseerd. Recent gestarte en lopende projecten kunnen ook worden aangemeld. Bij de beoordeling wordt erop gelet of de inzending een casus betreft die ook bij andere kerkelijke gemeenten in een vergelijkbare situatie toepasbaar is. De volgende voorbeelden zijn denkbaar:

  • gewijzigd / meervoudig gebruik van het kerkgebouw waardoor de beschikbare ruimte efficiënter wordt benut.
  • vernieuwde organisatievorm, waardoor de kerkelijke gemeente de onderhoudslasten heeft terug kunnen brengen.
  • zodanige bouwkundige aanpassing van het kerkgebouw waardoor het kerkgebouw meer kansen biedt voor het gebruik (multifunctionaliteit) en extra inkomsten gegenereerd worden.

Herkent u één van deze voorbeelden of is in uw plaatselijke situatie op een andere innovatieve manier een succesvolle oplossing gerealiseerd ? Vul dan het deelnameformulier in en ding mee naar de hoofdprijs van € 3.000! De tweede prijs bedraagt € 1.500 en voor de derde prijs is € 500 beschikbaar.

Tot uiterlijk 1 mei 2019 a.s. kunnen inzendingen worden gestuurd aan de VKB, Antwoordnummer 120, 3300 VB Dordrecht (een postzegel is niet nodig) of per e-mail aan info@kerkrentmeester.nl o.v.v. “VKB Mercer-Marsh Award 2019”. Inzendingen dienen ingevuld te zijn op het daarvoor bestemde formulier. Dit formulier is te vinden op de website of op te vragen bij de VKB. Op digitale wijze invullen en in indienen kan ook: klik hier voor het document.