Jaarthema 2017-2018: pro-actief kerkbeheer

Kerkbeheer themanummer mei 2017

Naar aanleiding van het VKB jaarcongres 2017 is een interessant themanummer van het maandelijkse VKB magazine 'Kerkbeheer' verschenen. Voor een abonnement kunt u contact opnemen met het bureau. 

Het betreffende nummer is digitaal in te zien. Klik hier.

VKB-congres 2017

Het congres van de VKB op zaterdag 22 april te Nijkerk is achter de rug. Het congres stond in het teken van jaarthema ‘kerkrentmeester 2017: naar proactief kerkbeheer’. Het woord proactief dook gedurende het congres vele malen op. Er is veel kennis en informatie uitgewisseld. De fraaie locatie, het kerkgebouw De Fontein van de Hervormde gemeente te Nijkerk, heeft bijgedragen aan de vele ontmoetingen die plaatsvonden. De muzikale invulling bracht veel enthousiasme teweeg.

Het ochtendprogramma ging van start nadat de algemene ledenvergadering had plaatsgevonden. Tijdens de algemene ledenvergadering werd aan de penningmeester decharge verleend over de jaarrekening 2016, de contributie voor 2017 wordt op hetzelfde niveau als 2016 gehandhaafd en er werd afscheid genomen van bestuurders. De heren Hoogendoorn, La Croix en Rigters namen afscheid als hoofdbestuurslid en dhr. Van der Schaaf, betrokken bij blad Kerkbeheer, nam afscheid. Verder werd er gememoreerd dat secretaris dhr. Roseboom 25 jaar deel uit maakt van het hoofdbestuur van de VKB. Tenslotte werden de eerste resultaten van de Actie Kerkbalans 2017 gepresenteerd, waaruit een daling van inkomsten van 1,5% bleek. De gemeenten die hun resultaten hebben ingestuurd d.m.v. de inlichtingenstaten werden hartelijk bedankt.

Het congres vervolgde met de uitreiking van de Mercer / Marsh – VKB Award. Deze prijs wordt uitgereikt aan colleges van kerkrentmeesters die proactief en innovatief zijn. Colleges hebben aan de oproep om met deze wedstrijd mee te doen gehoor gegeven en tijdens het congres vond de uitreiking plaats. Bekijk hier de winnaars van de award.

In de jaarrede ging voorzitter mr. Peter de Lange verder in op het thema proactief. Hij preludeerde op het afscheid van de eindredacteur van Kerkbeheer, dhr. Rook Belder, die droeg het eindredacteurschap over aan mw. Mariëtte van Ooijen. Er werd aan de scheidend eindredacteur en aan alle aanwezigen een glossy overhandigd; in deze glossy wordt dhr. Rook Belder uitgebreid geportretteerd door bekenden. Het bureau van de VKB in Dordrecht bleek de verassing goed te hebben voorbereid: de glossy was een complete verassing voor Rook Belder.

Een forumgesprek, waarbij bezoekers uit de zaal ook meepraatten, ging ook over de proactieve rol van colleges van kerkrentmeesters. Ds. Hans van Ark, namens de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, nam aan het gesprek deel, evenals de winnaar van de Award uit Amersfoort, dhr. Wim Oosterom. Nadat het eerste exemplaar van een vernieuwd boek over het beheer van begraafplaatsen werd overhandig werd er onder bezielende leiding van musicus Dirk Jan Warnaar gezongen als gebed voor de lunch. Het boek over beheer van begraafplaatsen (vademecum) is te verkrijgen in de webshop van de VKB op kerkrentmeester.nl

Na de voortreffelijke lunch vervolgde het middagprogramma waarin kerkrentmeesters hun vragen konden voorleggen aan deskundigen. Daar werd goed gebruik van gemaakt en de deskundigen (experts op het gebied van beleggen, orgels, begraafplaatsen, rechtsposities en vele andere thema’s) wisselden veel kennis en informatie uit met kerkrentmeesters.

Aan het einde van de middag vond er een optreden plaats van bekend cabaretier Rob Favier, die de zaal goed wist te vermaken en waarbij sommigen zijn optreden nog lang zullen herinneren. Ook de partners van kerkrentmeesters, die gedurende de dag zelf een partnerprogramma hadden gevolgd, waren bij het optreden van Rob Favier waarmee wederom een enthousiast publiek op ludieke wijze werd betrokken.

Het congres zorgde voor veel inspiratie en de bezoekende kerkrentmeesters hebben onderlinge contacten gelegd. Afkomst of modaliteit speelde daarbij geen rol, want geen kerkrentmeester ‘wil het wiel uitvinden’ zoals een kerkrentmeester het verwoordde.