VKB-lezing 2018: De kerkrentmeester en Kerk 2025

Eerste VKB-lezing tijdens ALV van de VKB - 14 april 2018

Op zaterdag 14 april 2018 werd de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VKB gehouden. Er was dit jaar geen congres in het voorjaar. We hopen in het najaar een symposium te organiseren naar aanleiding van o.a. het afscheid van voorzitter mr. Peter A. de Lange (houd in de gaten: het wordt D.V. 23 november 's middags in de Domkerk in Utrecht)

Maar er werd uiteraard wel voor juli een ALV gehouden. De ALV moet immers de jaarrekening en de contributie goedkeuren. Tijdens deze ALV werd de eerste VKB-lezing verzorgd door dr. René de Reuver, scriba van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij sprak over: 'De kerkrentmeester en Kerk 2025'.

Verslag:

Voor het verslag van 14 april en voor een samenvatting van de VKB-lezing door dr. De Reuver zie hier. 

Persfoto dr. René de Reuver 
Fotograaf Sandra Haverman

Het  programma van de ALV zag er al volgt uit:

  9.30 uur | ontvangst en registratie

10.00 uur | opening door de voorzitter mr. Peter de Lange
10.10 uur | jaartoespraak door de voorzitter mr. Peter de Lange
10.25 uur | huishoudelijke vergadering, waaronder vaststellen verslag ALV 2017, jaarrekening 2017, jaarverslag hoofdbestuur, contributies 2018 en (her) benoeming hoofdbestuursleden.

11.05 uur | eerste resultaten actie Kerkbalans 2018 namens de Raad voor Plaatselijke Geldwerving

11.15 uur | koffiepauze
11.30 uur | VKB lezing door dr. René de Reuver, scriba van de Generale Synode: ‘De kerkrentmeester en Kerk 2025’

12.05 uur | korte reactie door drs. Jos Aarnoudse, directeur bij de VKB
12.15 uur | discussie met de zaal

12.35 uur | muzikaal moment
12.50 uur | afsluiting van de ochtendbijeenkomst
13.00-14.00 uur | gezamenlijke lunch