Jaarthema 2017-2018: pro-actief kerkbeheer

Algemene Ledenvergadering van de VKB - 2018

Voor zaterdag 14 april 2018 staat de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VKB geprogrammeerd. Er is dit jaar geen congres in het voorjaar. We hopen in het najaar een symposium te organiseren naar aanleiding van o.a. het afscheid van voorzitter mr. Peter A. de Lange.

Maar er dient wel voor juli een ALV te worden gehouden. De ALV moet immers de jaarrekening en de begroting vaststellen. Ook benoemingen worden gedaan door de ALV. Vanuit het hoofdbestuur wordt er aan gewerkt om ook tijdens de a.s. ALV statutaire voorstellen in verband met bestuurlijke vernieuwing te agenderen. Tenslotte dient de VKB een nieuw beleidsplan 2018-2022 vast te stellen. Kortom, het ‘huishoudelijk gedeelte’ is zeker niet alleen ‘business as usual’. Tijdens de bijeenkomst wordt er een nieuw inhoudelijk element geïntroduceerd. De ‘VKB-lezing’, de eerste zal worden gehouden door dr. René de Reuver, scriba van de synode van onze kerk. Hij zal ingaan op ‘Kerk 2025 en de rol van de kerkrentmeester’.

Het geheel gaat om een ochtendprogramma. Het vindt plaats in De Aker in Putten en zal worden afgesloten met een gezamenlijke lunch.

Het programma ziet er als volgt uit:

 9.30 uur | aankomst en registratie

10.00 uur | opening door de voorzitter mr. Peter de Lange
10.10 uur | jaartoespraak door de voorzitter mr. Peter de Lange
10.25 uur | huishoudelijke vergadering, waaronder vaststellen verslag ALV 2017, jaarrekening 2017, jaarverslag hoofdbestuur, contributies 2018 en (her) benoeming hoofdbestuursleden.

11.05 uur | eerste resultaten actie Kerkbalans 2018 namens de Raad voor Plaatselijke Geldwerving

11.15 uur | koffiepauze
11.30 uur | VKB lezing door dr. René de Reuver, scriba van de Generale Synode: ‘De kerkrentmeester en Kerk 2025’

12.05 uur | korte reactie door drs. Jos Aarnoudse, directeur bij de VKB
12.15 uur | discussie met de zaal

12.35 uur | muzikaal moment
12.50 uur | afsluiting van de ochtendbijeenkomst
13.00-14.00 uur | gezamenlijke lunch 

Klik hier voor de routebeschrijving.

Persfoto dr. René de Reuver
Fotograaf Sandra Haverman