Vitaliteitsscan wint Mercer / Marsh – VKB Award!

Op zaterdag 22 april is tijdens het congres van de VKB te Nijkerk de Mercer / Marsh – VKB Award uitgereikt. De Protestantse gemeente te Amersfoort ontving de 1e prijs (€ 3.000), aan de Protestantse gemeente te Alphen aan den Rijn, wijkgemeente Maranathakerk werd de 2e prijs (€ 1.500) uitgereikt en de Hervormde gemeente te Streefkerk kon huiswaarts keren met de 3e prijs (€ 500). De Mercer / Marsh – VKB Award is erop gericht om creatieve ideeën van colleges van kerkrentmeesters onder de aandacht te brengen van andere kerkrentmeesters.

Door de VKB en Mercer / Marsh is een jury samengesteld die de taak kreeg de winnaars te bepalen. De jury kreeg de opdracht inzendingen te beoordelen op de vraag in hoeverre het een best practice en een werkbaar voorbeeld voor andere gemeenten c.q. colleges van kerkrentmeesters kan zijn. Daarbij keek de jury met bijzondere belangstelling in hoeverre integrale beleidsontwikkeling een rol speelt bij deelnemende colleges.

Eerste prijs (Protestantse gemeente te Amersfoort) 

De Protestantse gemeente te Amersfoort heeft het deelnameformulier ingestuurd met als onderwerp ‘vitaliteitsscan’. Deze vitaliteitsscan bedoelt een langetermijnprognose te zijn waarin de vele aspecten van het kerkelijk bestaan en functioneren worden gemonitord. In de vitaliteitsscan komt een breed spectrum aan bod: voldoende kader (vrijwilligers, ambtsdragers en predikanten), aantal kerkgangers, doordeweeks gemeentewerk, gezonde financiën, ontwikkelingen ledenaantallen en financiële aantallen leden, en gebouwen. De vitaliteitsscan dwingt, zo zeggen de inzenders, om zo goed mogelijk schriftelijk te formuleren wat gemakkelijk alleen tussen de oren blijft.

De jury acht de vitaliteitsscan van grote waarde voor gemeenten in geheel Nederland. De activiteiten van een gemeente in kaart brengen en vervolgens matchen met prognoses en ontwikkelingen lijkt makkelijker dan het is. De vitaliteitsscan is een instrument dat per wijk of gemeente in beeld brengt wat kansrijk of minder kansrijk is. Dat vraagt soms om het expliciteren van zaken die we vaak ‘cultuur’ noemen.

Tweede prijs (Protestantse gemeente te Alphen aan den Rijn)

De Protestantse gemeente te Alphen aan den Rijn, wijkgemeente Maranathakerk, heeft zich ingeschreven voor de wedstrijd onder de naam ‘wijkcentrum Swaenswijk’. De Maranathakerk te Alphen aan den Rijn bezit een zalencomplex, dat naar de mening van de kerkrentmeesters te weinig wordt gebruikt. In een tijd van terugtrekkende overheid kan een zalencomplex in een wijk een bijdrage leveren, zo dacht het college van kerkrentmeesters. Er is beleid ontwikkeld waarin sociale cohesie in de wijk, een gastvrij wijkcentrum voor niet-kerkelijke bezoekers en een toename van inkomsten een belangrijke rol spelen. Ook keek het college van kerkrentmeesters naar mogelijke samenwerking met de burgerlijke overheid. In de wijk werd aan bewoners gevraagd welke activiteiten zij graag georganiseerd zouden zien in het wijkcentrum. Verder werd een website ontwikkeld en andere bekendheid werd georganiseerd d.m.v. professioneel reclamemateriaal.

Deze aanpak door het college van kerkrentmeesters van de Maranathakerk heeft geresulteerd in een hoge bezettingsgraad van het wijkcentrum, voldoende vrijwilligers en een groeiende bron van inkomsten.

De jury roemt de sociale betrokkenheid die door de kerkrentmeesters van de Maranathakerk wordt getoond. De (vele) mensen die nodig zijn voor de activiteiten in het wijkcentrum, de beschikbare faciliteiten en de maatschappelijke omstandigheden waarin de wijk verkeert, zijn in goede balans gebracht. Het is gedurfd om als kerkelijke gemeente beleid te maken met een wijkcentrum waarin activiteiten niet in de eerste plaats erop gericht zijn om kerk te zijn.

Derde prijs (Hervormde gemeente te Streefkerk)

De Hervormde gemeente te Streefkerk deed mee onder de naam ‘College Tour’.  De geringe belangstelling van gemeenteleden voor geldwerving heeft het college van kerkrentmeesters op innovatieve wijze weten om te buigen in ruimere belangstelling. In plaats van de gebruikelijke gemeenteavond waarin gemeenteleden werden genformeerd over geldwerving en geldbesteding, werd de College Tour bedacht. Bij de College Tour gaan kerkrentmeesters naar een zestal huiskamers van gemeenteleden waar vervolgens presentaties werden gehouden. De intieme setting van de huiskamer en de kleinschalige opzet droeg bij aan een informele sfeer waar meer werd besproken dan alleen de financiën. Dat ervaart het college van kerkrentmeesters als winst. De gesprekken zijn voor de leden van het college van belang bij het maken van beleid.

De jury onderstreept met het college van kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Streefkerk het belang van informeren. Het college heeft op sympathiek georganiseerde gemeenteavonden niet uitsluitend gemeenteleden geīnformeerd, maar is ook de dialoog aangegaan. Het enthousiasme van gemeenteleden om mee te denken met beleidsmatige aspecten is met succes opgemerkt door de kerkrentmeesters. Het is innovatief, stelt de jury vast, om een andere aanpak te kiezen door de gebruikelijke vorm (de gemeenteavond) om te draaien.

Goed voorbeeld doet volgen

Met de Mercer / Marsh – VKB Award 2017 hoopt de VKB dat kerkrentmeesters geīnspireerd worden door de initiatieven van de winnaars. In het blad Kerkbeheer zullen in de komende tijd de inzendingen van de deelnemers worden gepubliceerd, zodat colleges van kerkrentmeesters waar mogelijk inspiratie kunnen opdoen.

 

 

Bekijk hier de filmpjes van de Award winnaars: