Houd uw ANBI-gegevens op orde

Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen dienen, sinds 1 januari 2016, te voldoen aan de zogenaamde transparantie-verplichtingen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). In 2017 is de Belastingdienst gestart met de controle op deze gegevens. Niet alleen bleken sommige websiteadressen (URLS) afwezig te zijn, verouderd of niet meer te werken, ook werden verouderde financiële gegevens aangetroffen of onjuiste RSIN- vermeldingen. Dit kan leiden tot intrekking van de ANBI-beschikking voor uw gemeente of diaconie. En dat leidt tot verlies van de giftenaftrekmogelijkheid voor uw gemeenteleden. Dringend advies: laat het niet zo ver komen dat u een brief krijgt waarin onvolkomenheden worden geconstateerd en de intrekking van uw ANBI-status wordt aangekondigd.

De transparantie-verplichting omvat het volgende:

- Publicatie van een aantal gegevens omtrent samenstelling bestuur, doelstelling e.d. op een website

- Publicatie van een aantal financiële gegevens (onder andere verkorte staat van baten en lasten en inzicht in bestedingen) op dezelfde website, waarbij deze financiële gegevens ieder jaar vóór 1 juli moeten worden ververst. Dit betekent dat sinds 1 juli 2017 deze gegevens over 2016 gepubliceerd moeten zijn.

Info en teksten voor deze informatie vindt u op www.protestantsekerk.nl/anbi , zie onder andere “format transparantiegegevens ANBI kerkelijke gemeente”.

Het websiteadres (URL) waarop deze gegevens zijn gepubliceerd dient up to date te zijn. Voor gemeenten, kerken en diaconieën van de Protestantse Kerk geldt: deze URL – of wijzigingen daarin - dient te worden vermeld op een speciale pagina in het LRP- programma. De Protestantse Kerk zorgt landelijk voor het doorgeven van deze en andere mutaties aan het ANBI-team van de belastingdienst.

Het RSIN van uw gemeente of diaconie kunt u opzoeken in het ANBI register van de belastingdienst, te vinden via https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

 

Jaap Broekhuizen - (Jurist bij Kerk en Werk van het landelijk dienstencentrum; secretaris CIO(K))