Herijking van provinciale monumenten in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland is bezig met het herijken van het provinciale monumentenbestand. Noord-Holland kent, evenals de provincie Drenthe, provinciale monumenten. Noord-Holland wil monumenten overdragen aan burgerlijke gemeenten omdat de focus op objecten opschuift naar gebiedsgericht beleid op ruimtelijke kwaliteit.

Structuurdragers

De provincie Noord-Holland spreekt in beleidsdocumenten over structuurdragers. Dit zijn objecten met een unieke verschijningsvorm. Structuurdragers zijn belangrijk voor de identiteit en beleving van het Noord-Hollandse landschap. Toekomstig beleid is gericht op de instandhouding van deze monumentale objecten.

Lijst met provinciale monumenten

De provincie Noord-Holland heeft veel monumenten. Er zijn meer dan tienduizend rijksmonumenten. Het aantal provinciale monumenten, die niet tegelijkertijd rijksmonument kunnen zijn, heeft de provincie nu in het vizier. Er zijn 606 provinciale monumenten die vooral stammen uit de periode 1850 – 1940, een periode van ruimtelijke ontwikkeling in Noord-Holland. Vanwege de verschuivende aandacht van object naar gebied, herijkt de provincie momenteel de lijst met provinciale monumenten. Op deze lijst staan ook een twaalftal kerkgebouwen.

Overgangsregeling voor geschrapte monumenten

Bij de herijking worden naar verwachting 120 provinciale monumenten voorgedragen aan gemeentelijke overheden. Eigenaren van deze monumenten worden maximaal drie jaar in de gelegenheid gesteld om aanspraak te maken op leningen en subsidies. Op de monumentenlijst van provinciale monumenten staan twaalf kerkgebouwen. Het is niet bekend of deze kerkgebouwen hun provinciale monumentenstatus behouden.

Meer informatie Voor meer informatie: provincie Noord-Holland, www.noord-holland.nl .