Gemeentelijke kerkenvisie

Zes proefgemeenten krijgen steun bij opstellen kerkenvisie

De gemeenten Súdwest-Fryslân, Rotterdam, Amersfoort, Zaanstad, Oss en Oostellingerwerf zijn de zes proefgemeenten die met steun van het Rijk een kerkenvisie gaan opstellen. Er staan in heel veel gemeenten kerkgebouwen leeg. Daar komen er – zoals het zich laat aanzien – in de komende tijd nog wel de nodige bij. Een deel van die kerken hebben een monumentenstatus. Een ander deel niet.

Tegelijk zijn de gebouwen vaak markante bouwsels in hun omgeving. Wat zijn de mogelijkheden voor voortgezet religieus gebruik? Past een ander type kerkgemeenschap er wel in? Wat zijn de mogelijkheden voor herbestemming, of voor sloop? Natuurlijk ligt er een primaire verantwoordelijkheid bij de eigenaars om na te denken over de toekomst. Maar meer en meer hebben gemeenteraden en colleges van burgemeesters en wethouders in de gaten, dat het zinvol is om er voor hun gemeente in samenspraak met alle belanghebbenden een samenhangend beleid voor te ontwikkelen.

Gemeenten hoeven natuurlijk niet te wachten tot duidelijk is wat het in de zes proefgemeenten heeft opgeleverd. Ook kerkelijke gemeenten die met afstoting te maken krijgen, maar zij niet alleen, kunnen bij hun gemeentehuis eens aankaarten of het geen tijd wordt voor een kerkenvisie.

In een artikel in Trouw van 31 augustus jl. werd de wethouder cultureel erfgoed van de gemeente Súdwest-Fryslân aan het woord gelaten. Lees het artikel hier.