Geld voor erfgoed en kerken

Er wordt flink geïnvesteerd in het Nederlands Erfgoed. Voor erfgoed en monumenten, waaronder kerken, wordt de komende jaren € 325 miljoen beschikbaar gesteld. Minister van Engelshoven van Cultuur maakte dit afgelopen week bekend. Door de investering kunnen toekomstige generaties van het erfgoed blijven genieten.

“Monumenten, landschappen en historische gebouwen zijn herkenbare bakens in een veranderende omgeving. Erfgoed laat zien waar we vandaan komen, wie we zijn en welke ontwikkeling we doormaken. Het is belangrijk om die monumenten door te geven aan toekomst generaties”, aldus van Engelshoven. Om die reden wordt er ingezet op de toegankelijkheid van monumenten.

Speciale aandacht is er voor monumentale kerken. Het kabinet investeert in de restauratie en verduurzaming van (grote) monumenten, waaronder de Onze Lieve Vrouwekerk in Breda, de Grote Kerk in Naarden, de Stevenskerk in Nijmegen en de Domkerk in Utrecht.

Kerkenvisie
Het kabinet wil ook kerken helpen beschermen die geen rijksmonument zijn. De minister roept gemeenten op met een 'kerkenvisie' te komen. Voor meer informatie hierover zie het nieuwsbericht van 5 maart 2018.

Foto: Frank Jansen, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57709947