Geestelijk verzorger cruciaal beroep

VKB: ‘Predikant en geestelijk verzorger horen op lijst cruciale beroepen’

Als er in ons eigen land, 75 jaar na de oorlog, sprake is van een omvangrijke crisis dan is het nu wel. De coronacrisis roept veel emoties en vragen bij mensen op. Er wordt aan veler leven geschud. Naast medische, financiële en praktische ondersteuning is voor veel mensen geestelijke ondersteuning essentieel. Professionele geestelijk verzorgers van allerlei achtergrond kunnen daarin van grote betekenis zijn.

Het was in het verleden niet voor niets dat geestelijken vrijgesteld waren van mobilisatie en militaire dienstplicht. Zij waren nodig om in de primaire leefgemeenschappen een cruciale ondersteunende rol te vervullen. Predikanten, priesters, kerkelijk werkers, imams, pastoraal werkers en humanistische raadslieden steunen mensen die ziek of stervende zijn, maar troosten en bemoedigen ook allen die actief zijn, reiken hen manieren aan om met de huidige moeilijke situatie om te gaan. Ze hebben ook een rol in de geestelijke ondersteuning van familieleden van hen die getroffen zijn.

De landelijke Vereniging van Kerkrentmeesters in de Protestantse Kerk (VKB) vindt dat de beroepsgroep van professionele geestelijke verzorgers, dus ook hun predikanten en kerkelijk werkers, thuis horen op de lijst van cruciale beroepen, zodat zij een beroep kunnen doen op de daarbij horende ontheffingen en faciliteiten.

Geestelijk verzorgers spelen een belangrijke rol bij uitvaarten en levenseindebegeleiding. Zij moeten altijd worden toegelaten bij de mensen die daarom vragen. Dat mag niet opgeschort worden door de huidige maatregelen. Sterker: het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat zij op de lijst van cruciale beroepen worden geplaatst.

De VKB ondersteunt dan ook met kracht het verzoek van het CIO aan de Minister van Justitie om dit te realiseren.