Voorjaarsvergadering provinciale afdeling Groningen

De voorjaarsvergadering van de afdeling Groningen vindt plaats op maandag 9 april 2018 om 19.45 uur in “ ‘t Gorechthuis” Hortuslaan 1, 9751 BE Haren.

De agenda luidt als volgt :

1.     Opening en welkom

2.     Vaststellen van de agenda

3.     Mededelingen

4.     Vaststelling inhoudelijk jaarverslag 2017 (bijgevoegd)

5.     Vaststelling jaarrekening 2017 (bijgevoegd)

6.     Vaststelling begroting 2018 (bijgevoegd)

7.     Verslag kascommissie bestaande uit de heren L. Spijk en R. Rabbers

8.     Mededelingen betreffende de fusie

8.     Mededelingen over de Cursus Kerkrentmeester

8.     Ingediende vragen n.a.v. de rondvraag.

9.     Bestuursverkiezing

PAUZE  

Inleiding door de heer mr. P. A. de Lange

Na de pauze zal de heer Peter de Lange, voorzitter van de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer in Nederland een inleiding houden over de toekomst van de V.K.B.

Discussie en vragen stellen over de inleiding

10.    Korte inleiding door de heer Jongsma of andere vertegenwoordiger van de SBKG Noord-Nederland, over de mogelijkheden van de vernieuwde subsidievormen. (BRIM is verleden tijd, het is nu SIM subsidie geworden) gevolgd door het beantwoorden van eventuele vragen (ongeveer 10 minuten)

11.    Rondvraag

12.    Sluiting