Voorjaarsvergadering Afdeling Gelderland

Op 21 maart houdt de Afdeling Gelderland zijn voorjaarsvergadering. Colleges van kerkrentmeesters in deze Afdeling ontvangen hierover bericht.