Regiobijeenkomst VKB Delta te Nieuwerkerk

Dinsdag 19 november om 19.30 uur in Kerkcentrum Punt 3 te Nieuwerkerk.

Sprekers zijn de heren Peter van Beek van Stichting Kerkelijk Archiefbeheer en Timo van Houdt. De beide sprekers zullen inhoudelijk ingaan op het goed beheren van het kerkelijk archief, enerzijds een opdracht vanuit de kerkorde maar anderzijds een valstrik door de digitalisering.