Regiobijeenkomst afdeling Delta te 's Gravenpolder

Donderdag 14 november om 19.30 uur in “Het Dorpsleven te `s-Gravenpolder.

Spreker de heer Ruud van Dongen, rentmeester bij de KKG over de waarde van land als belegging t.o.v. geld parkeren bij de bank tegen geen of weinig rente, maar ook het pachten en ontbinden van een pachtovereenkomst of het opnieuw in pacht uitgeven.