Najaarsbijeenkomst afdeling Gelderland (VKB)

Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over het ambt van classispredikant en zijn rol die hij daarin gaat vervullen in relatie tot de colleges van kerkrentmeesters en de VKB.

Woensdag 21 november naar zaal “Rehoboth”, Koninginnelaan 25 te 6866 NL HEELSUM t.o. de Hervormde Kerk (’t kerkje op de heuvel).