LOB-regiodag

Deze Regionale bijeenkomst heeft een bijzonder programma. Het thema van deze Regiodag is: De toekomst van de kerkelijke begraafplaats. Op deze dag verwelkomen we vooral besturen en beheerders van kerkelijke begraafplaatsen. Natuurlijk zijn ook beheerders en medewerkers van algemene begraafplaatsen welkom, maar zij worden in eerste instantie op een wachtlijst geplaatst.
 
Drie sprekers belichten vanuit verschillende invalshoeken de toekomst van de kerkelijke begraafplaatsen.
▪ Cor Vink houdt een verhaal over de toekomst van bijzondere begraafplaatse. Belangrijke aandachtspunten zijn: organisatie, marketing en financiën met de Hervormde Begraafplaats Rotterdam IJsselmonde als voorbeeld.
▪ een vertegenwoordiger van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) spreekt over de uitdagingen waarvoor kerken de komende jaren komen te staan. Wat zijn de consequenties van de afname van kerkleden en de sluiting van kerken voor kerkelijke begraafplaatsen.
▪ een vertegenwoordiger van de stichting Samen 010 (www.samen010.nl) vertelt over de zorg voor mensen met financiële problemen, bijv. bij het regelen van een begrafenis op een kerkelijke begraafplaats.
 
Tussentijds is er volop tijd voor discussie en het stellen van vragen aan de drie sprekers en de LOB.

 
Programma:
10.00 uur            Ontvangst met koffie/thee
10.30 uur            Opening
10.35 uur            Cor Vink over Toekomst bijzondere begraafplaats: sluiten, doormodderen of
investeren
11.15 uur            PKN over Consequenties van afname leden en sluiting kerken voor kerkelijke begraafplaatsen
11.35 uur            Discussieronde
12.05 uur            LOB-mededelingen, vraag & antwoord
 
12.30 uur            Lunch
 
13.15 uur            Stichting Samen 010 over Wat is het bijzondere aan bijzondere begraafplaatsen?
13.45 uur            Rondleiding over begraafplaats.              
14.30 uur            Afsluitend forum
15.00 uur            Netwerkbijeenkomst
 
Zie ook: https://www.begraafplaats.nl/regiodag-ijsselmonde
 
Aanmelden:
In verband met een goede voorbereiding verzoeken wij u vriendelijk om uw aanmelding vóór, of uiterlijk op maandag 9 september  te zenden naar:lob@begraafplaats.nl. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging met het adres waar wij u die ochtend verwachten.