Jaarvergadering provinciale afdeling Gelderland

De jaarvergadering van de VKB afd. Gelderland  zal worden gehouden op D.V. zaterdag 17 maart 2018 in de Vredebergkerk, van Toulon van de Koogweg 3, 6862 EB Oosterbeek. Aanvang 9.45 uur Vanaf 9.30 uur is er koffie of thee. (parkeren is mogelijk rond de kerk)

Het programma ziet er als volgt uit:
9.45 uur Bezinningsdienst door ds P.J. van Doorn, predikante van de Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze.
10.15 uur Welkomstwoord door de voorzitter van het college van kerkrentmeesters van deze gemeente, de heer J.G.D. van der Ros.
10.30 uur Jaarvergadering
1. Opening door de voorzitter van de afdeling, de heer J.C. Riemersma
2. Jaarverslag en jaarrekening 2017
3. Contributie 2018
4. Bestuursverkiezing
5. Inleiding door de heer Jos Aarnoudse Internet en de privacy-wetgeving voor de kerkelijke gemeente Discussie
6. Rondvraag
7. Afscheid vertrekkend secretaris de heer Ben Veerbeek
8. Sluiting

12.30 uur Aperitief en lunch Aanmelden is wel nodig U bent van harte welkom te Oosterbeek maar aanmelden is wel nodig vanwege de lunch. U kunt uw komst melden via de e-mail van de secretaris (vkb.gelderland@gmail.com) onder vermelding van welke kerkelijke gemeente u komt en met hoeveel personen.