Informatieavond afdeling Noord-Brabant en Limburg (VKB)

De eerste informatieavond vindt plaats op maandag 26 november in Weert, Bethelkerk Maaspoort 30 6001 BP Weert, aanvang 20.00 uur.

AGENDA:
1 Opening
2 Kennismakingsrondje / Mededelingen
3 Info vanuit de SBKG en CCBB
4 FRIS (het Financieel Rapportage en Informatie Systeem) brengt uniformiteit en gemak voor het opstellen en indienen van de plaatselijke begrotingen en jaarrekeningen van diakenen en kerkrentmeesters. Nader uitgelegd door Gijs van Ballegooijen, projectleider, en Wim de Vos, beleidsmedewerker CCBB Noord Brabant en Limburg
5 PAUZE
6 Nieuwe bestuursstructuur VKB, toegelicht door Peter de Wit op 26 november en Gert Koffeman op 27 november; beiden zijn lid van het dagelijks bestuur van de VKB
7 Rondvraag
8 Sluiting om ca. 22.00 uur