Contactdag Herbestemming

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds organiseren de Contactdag Herbestemming in Amersfoort. In de herbestemde Prodentfabriek kunt u terecht voor inhoudelijke sessies over onder andere monumenten en energiebesparing, het creëren van draagvlak voor uw herbestemmingsplannen, ervaringen van initiatiefnemers en -begeleiders. Voor meer informatie en aanmelden: www.contactdagherbestemming.nl