Cursus voor gevorderde kerkrentmeesters te Goes

Bij de cursus voor gevorderde kerkrentmeesters worden concrete, bij voorkeur complexe situaties besproken onder leiding van de trainer. Tijdens de cursus wordt uitgelegd welke keuzes en afwegingen een rol spelen bij het beoordelen van concrete situaties. Na te zijn aangemeld voor de cursus, ontvangen deelnemers een uitnodiging om een concrete casus in te sturen die zij behandeld willen zien. Uiteraard is het ook mogelijk om deel te nemen, zonder een casus in te sturen. De ervaring leert dat er bij dergelijke avonden als vanzelf bepaalde vragen opkomen.

De cursus vindt plaats op één avond waarvoor een bijdrage van € 15 wordt gevraagd. De cursus wordt georganiseerd in de Vredeskerk, Ds. W.H. van der Vegtplein 2, 4461 NG Goes op 26 maart.

Een cursusavond start om 19.30 uur en eindigt ten laatste om 22.00 uur. Gelet op de hoeveelheid te bespreken situaties en de gewenste interactie, kunnen er maximaal 25 deelnemers zich inschrijven. Het inschrijven is mogelijk via de link: https://www.protestantsekerk.nl/training/kerkrentmeesters-voor-gevorderden/ Na inschrijving ontvangen deelnemers de overige gegevens.

De Afdeling Delta van de VKB beveelt deze cursus van harte aan en hoopt op een inspirerende en leerzame avond.